Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Detektívne služby - poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti

Poskytovanie komplexných služieb v oblasti Súkromnej Bezpečnosti ( v zmysle platného zákona č.473/2005 Z.z. a prisl. ustanovení ) - monitorovanie objektu PCO zn. JABLOTRON - 24 hodinová stála služba – ZÁSAHOVÁ SKUPINA - fyzická ochrana – stráženie objektov - osobná ochrana –doprovod, asistencie pri výkonoch, Bodyguarding - preprava majetku, finančných hotovostí, cenín, cenných predmetov, ozbrojený doprovod - špeciálne úlohy, zabezpečovacie, monitorovacie činnosti, analýzy bezpečnostných a režimových opatrení - vykonávanie bezpečnostného auditu
Bezpečnostné analýzy objektov – budov, rodinných domov a podobne Vypracujeme pre Vašu potrebu tzv. bezpečnostnú analýzu akéhokoľvek objektu. Označíme kritické miesta, slabiny a navrhneme ich odstránenie, prípadne priamo zabezpečíme objekt nielen proti vlámaniu ale aj proti ostatným bezpečnostným rizikám. Navrhneme monitorovacie kamerové systémy (aj skryté), po vyhodnotení situácie umiestnime nástražné technické zariadenia, ktoré označia páchateľa – napríklad krádež vo firme. Páchateľ bude nezpochybniteľne označený, čo umožní jeho usvedčenie z deliktu.

Výsledok 1 - 4 z 4

Prihlásiť sa or vytvoriť konto