Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 900a stred guľa. – 15cm-ver.Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 900a stred guľa. – 15cm-ver.
900-plazma2 900-plazma3 900-plazma4

Plazmová lampa s modrým efektom - plazma 900a stred guľa. – 15cm-ver.

Nie je ešte ohodnotené PDFTlačiťEmail
Array
Predajná cena33,00 €
Predajná cena bez DPH27,50 €
  • Popis
  • Recenzie
Plazmová lampa so super stredne veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...

Plazmová lampa so super stredne veľkou sklenenou guľou. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura – efekt je veľmi príjemný na relaxáciu, a po jej dotknutí sa hneď plazmové svetlo začne meniť, jedná sa o veľmi neobvyklý efekt ktorý riadite len vy pohybom rúk...Celková výška lampy je 25cm. Priemer skla - gule 15cm. Takže sa nejedná len o takú malú plazmu ako sú ponúkané u konkurencii v USB produkcii.

U lampy sa dá taktiež zapnú trochu chabá melódia, no skôr je to len doplnok plazmovej lampy.

Zariadenie má všetky EU certifikáty. (CE, GS, SAFETY EMC, TUV).

Stačí zapojiť do elektrickej siete a modro svetelné tóny lúčov sa budú rozptyľovať z jadra po povrchu gule. Ak sa dotknete povrchu gule, svetlo sa zameria presne na bod Vášho dotyku.

Lampa je 25cm vysoká a každý by ju chcel mať na svojom pracovnom stole. Plazma reaguje na Vaše dotyky. AC adaptér je už vmontovaný v lampe. Sklo lampy je už trochu mliečne, no prispieva to k lepšiemu efektu, v lampe sa týmto už nenachádza VN stĺpik, ale plazma sa šíri zo spodnej časti lampy.

Rozmery: Celková výška lampy je 25cm. OD daného modelu máme už skladom len 29cm plazmu, dostupná až pred koncom roka.

Plazmová lampa by nemala pracovať dlhšie ako 120min. Po uplynutí danej doby je nutne aspoň  na domu 30min lampu vypnúť. Lampu nenechávajte bez dozoru a kvôli bezpečnosti je nutne pri vašej neprítomnosti plazmovú lampu úplne vypnúť, aj sieťový adaptér.

Náhodu sa Vám rozbila plazmová lampa? Neváhajte a pošlite nám to čo Vám s nej ostalo, buď Vám to skompletizujeme s náhradnými dielmi čo máme, alebo ju jednoducho od Vás spätne za dohodnutú zostatkovú cenu odkúpime.

ÚČEL POUŽITIA:

Plazmové svetlo slúži ako bytové osvetlenie k vytvoreniu dekoratívneho svetelného efektu. Toto svetlo je schválené na dodávaný sieťový zdroj. Iný typ napájacieho zdroja nesmie byť použitý 230V-/50Hz (8W).

Používanie je povolené len v uzatvorených miestnostiach, nie v exteriéri. Bezpodmienečne musí byť zamedzené s kontaktom vlhkosti.

Iné použitie, ako je spomenuté v predchádzajúcom texte, vedie k poškodeniu daného produktu, navyše je spojené s nebezpečenstvom ako je elektrický skrat, požiar, elektrický úder a podobne. Celkový produkt nesmie byť pozmeňovaný, poprípade prestavovaný.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

U škôd, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu k obsluhe, zaniká nárok na záruku. Za následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Za škody na zdraviu a veciach osôb, ktoré budú spôsobené neodborným zaobchádzaním alebo nedodržaním bezpečnostných upozornení, nepreberáme žiadnou zodpovednosť. V takýchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku.

Z bezpečnostných a schvaľovacích dôvodov (CE) nie je povolené svojvoľné pozmeňovanie alebo prestavovanie výrobku.

Napájací zdroj je vytvorený pre triedu ochrany II a môže byť prevádzkovaný len v zásuvke verejnej napájacej siete.

Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať sklenenú guľu.

Nikdy neotvárajte kryt plazmového svetla.

Napájací zdroj nesmie byť s mokrými rukami zapínaný alebo vypínaný.

Nikdy nevymieňajte poškodené prípojné vedenie napájacieho zdroja. Ak bude prípojné vedenie poškodené, je napájací zdroj nepoužiteľný.

Nenechávajte bez dozoru plazmové svetlo.

Čas od času skontrolujte plazmové svetlo a napájací zdroj či nie je poškodený.

Zabraňujte silnému mechanickému namáhaniu plazmového svetla a napájacieho zdroja.

Nevystavujte ich vysokým teplotám, silným vibráciám alebo vody.

Prístroj je dekoračným svetlom a nie je detskou hračkou.

V priemyslových zariadeniach je potrebné dodržovať bezpečnostné predpisy Asociácie priemyselných procesných združení pre elektrické prevádzkové prostriedky.

PRIPOJENIE:

Nikdy neinštalujte produkt v blízkosti ľahko horľavých materiálov (napr. závesy, dekoračné látky apod.)!

Dbajte na to, aby sa žiadny predmet (napr. záves) prostredníctvom prievanu  nedotýkal svetla alebo sa nemohol dostať do jeho blízkosti.

Celkové svetlo je treba inštalovať mimo dosah detí.

Nikdy nezakrývajte svetlo pri jeho prevádzke.

Nikdy nedávajte prístroj na nestabilný povrch. Spadnutím by mohlo dôjsť k zraneniu osôb.

OBSLUHA:

Dotýkajte sa sklenenej gule iba suchými rukami a nikdy kovovými alebo inými vodivými predmetmi.

Nikdy neponechávajte vaše ruky dlhší čas na sklenenej kopule, toto by mohlo viesť k popáleninám.

Nikdy nezapínajte plazmové svetlo ak je poškodená sklenená guľa.

Plazmové svetlo sa zapína vypínačom na boku platového krytu.

ÚDRŽBA:

Vždy vyťahujte napájací zdroj zo sieťovej zásuvky, pred tým než budete svetlo čistiť. Bezpodmienečne zabezpečte vniknutiu vody alebo vlhkosti do prístroja. Sklenenú guľu čistite len mäkkou suchou textíliou.

upozornenie

Prosím v zimnom období nechajte lampu pred zapnutím cca 1 hodinu zohriať v miestnosti na izbovú teplotu !!!

Kód tovaru: - plazma 900a stred guľa. – 15ver.

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

Prihlásiť sa or vytvoriť konto