Logo
Späť na: KOMÁROV
Odpudzovač komárov 230V-032.Odpudzovač komárov 230V-032.

Odpudzovač komárov 230V-032.

Nie je ešte ohodnotené Výrobca Manufacturer PDFTlačiťEmail
Array
Predajná cena16,00 €
Predajná cena bez DPH13,33 €
Kód tovaru: -032-Odpudzovac-komarov
Tento odpudzovač pracuje bez chémie a preto je ideálny pre použitie v každej obytnej miestnosti. Komáre sú odpudzované vysokofrekvenčným tónom (ultrazvukom), ktorý ľudské ucho nedokáže zachytiť.
Ďakujeme Vám za zakúp
Kód tovaru: -032-Odpudzovac-komarov
Tento odpudzovač pracuje bez chémie a preto je ideálny pre použitie v každej obytnej miestnosti. Komáre sú odpudzované vysokofrekvenčným tónom (ultrazvukom), ktorý ľudské ucho nedokáže zachytiť.
Ďakujeme Vám za zakúpenie odpudzovača komárov. Tento odpudzovač pracuje bez chémie a preto je ideálny pre použitie v každej obytnej miestnosti, nakoľko nevylučuje žiadne zdraviu škodlivé ani dráždivé látky.

Tento odpudzovač komárov vydáva akustické vlny o frekvencii 30 až 45 kHz s dosahom cca 25m˛. Pre napájanie produktu je potrebné napätie 230V / 50Hz AC. Produkt môže byt používaný iba vnútri domu a musí byt ochránený pred priamou vlhkosťou (napr. kúpeľňa).

Technická Parametre:
Prevádzkové napätie: 230 V/50 Hz AC.
Spotreba energie: 0,5 W.
Audio – frekvencia: 30 kHz až 45 kHz.

OdporúČané použitie:
Tento odpudzovač komárov vydáva akustické vlny o frekvencii 30 až 45 kHz s dosahom cca 25m˛. Pre napájanie produktu je potrebné napätie 230 V / 50 Hz AC. Produkt môže byt používaný iba vnútri domu a musí byt ochránený pred priamou vlhkosťou (napr. kúpeľňa). Iné použitie než ktoré je tu uvedené môže mať za následok poškodenie alebo zničení výrobku, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
BezpeČnostné inštrukcie:
Pri nedodržaní podmienok použitia uvedených v tomto návode na používanie zaniká nárok na záruku. Výrobca taktiež nenesie zodpovednosť za takto spôsobené iné škody. Neautorizované úpravy a modifikácie výrobku sú z bezpečnostných dôvodov a platnej homologizácie neprípustné. Pre napájanie prístroja musí byt použité len predpísané napätí zo zásuvky elektrickej siete 230V/50Hz AC.
Pri používaní nesmie byt prístroj zakrytý ničím. Nakoľko sa jedná o zariadenie napájané elektrickou energií, skladujte tento výrobok, pokiaľ nie je používaný, mimo dosah detí.
Ak zariadenie nepoužívate, vždy ho vyberte zo zásuvky.
Použitie:
Zastrčte zariadenie do zásuvky elektrické siete 230V / 50Hz AC, potom začne svietiť červená LED dióda, ktorá znamená, že je zariadenie v prevádzke. Ak budete chcieť zariadenie vypnúť, jednoducho ho vytiahnite zo zásuvky. Odpudzovač komárov pracuje veľmi ekonomicky – spotreba len 0,5 W.
Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
©2015 MARKET Shop All rights reserved