Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

MUSEUM OLD Prehľad rádiostaníc

stanica Brand Rock

stanica Brand Rock

Reginald Aubrey Fessenden, Kanadsko-Americký rádiopioner sa od roku 1900 pokúša o bezdrôtový prenos hlasu. Vyvíja ideu modulovať amplitúdu zvukových vĺn do rádiových vĺn. 1902 navrhuje Fessenden, že jeho metóda prenosu spojitých vĺn, by bola vhodná pre rádiotelefóniu. Spája sa s dvoma finančníkmi, ktorý umožnia realizáciu jeho myšlienok. Po skonštruovaní 50 000Hz alternátora s ktorým už bolo možné realizovať rádiotelefóniu, Fessenden okamžite stavia vysielaciu stanicu Brant Rock. 24.Decembra 1906 bezdrôtový operátor vo vzdialenom Norfolku prekvapene počúva reč a hudbu vysielanú z Brand Rocku do jeho prijímača.

V septembri 1915 sa uskutočnil bezdrôtový diaľkový telefónny hovor New Yorku - San Francisco na vzdialenosť 4022km. Hovor bol realizovaný z lodnej rádiostanice v Arlingtone do lodnej rádiostanice na Mare Island. O pár hodín neskôr bol ľudský hlas vyslaný éterom z Washingtonu do Honolulu, na vzdialenosť 7884km (4900 míľ). Tento výkon sa dosiahol za pomoci viacerých spoločností (AT & T, Western Electric Company, ..) a amerických námorných síl. Príjem bol uskutočňovaný anténou špeciálne postavenou pre tento účel inžiniermi telefónnych spoločností a za súhlasu námorných orgánov boli umiestnené na námornej stanici Perl Harbour - Hawai. Príjem na takúto vzdialenosť mohol byť dosiahnutý aj vďaka elektrónkam, ktoré boli využité pri rádiovom prenose. O ich vynájdenie sa v roku 1906 zaslúžil Lee De Forest.

Guglielmo Marconi má v bezdrôtovej histórií svoje významné miesto. Marconi zistil, že rádiové vlny sa šíria odrazom z atmosféry a že prenosové podmienky sú niekedy priaznivejšie v noci ako cez deň. Marconi urobil toto pozorovanie na lodi Philadelphia v roku 1902, keď prijal správu zo vzdialenosti 700 míľ cez deň a 2000míl v noci. Vtedy ešte nevedel, že tento jav nastáva odrazom z vyššej vrstvy atmosféry tzv. ionosféry. S predpokladom ionosféry a rovnakou teóriou šírenia vĺn odrazom prišli v tom istom roku (1902) a nezávisle od seba britský fyzik Oliver Heaviside a americký inžinier A.E Kennely. (Definitívny dôkaz týchto teórií bol dosiahnutý až v roku 1925.)

Rovnako sa Marconi zaslúžil o vývoj krátkovlnného vysielania. Už v roku 1916 počas prvej svetovej vojny predvídal možnú výhodu využitia krátkych vĺn, pri ktorých by sa mohli využívať reflektory (telesá odrážajúce signál) okolo antén. Tieto by signál sústreďovali, zvyšovali jeho silu a minimalizovali príjem nepriateľom. Za niekoľko rokov po ďalších experimentoch a testoch prenosu krátkych vĺn (s vlnovou dĺžkou 15m), začal Marconi vyvíjať krátkovlnnú bezdrôtovú komunikáciu, s použitím systému smerových antén, pre koncentrovanie signálu v želanom smere. Neskôr pokračoval v štúdiu ešte kratších vĺn (okolo 0.5m). Na tejto veľmi krátkej vlnovej dĺžke vykazovali antény s menšou veľkosťou parabolických reflektorov značne zvýšený výkon vysielania, v želanom smere.

V roku 1921 zamestnanci Deatroitskej polície rádio oddelenia začínajú experimentovať s frekvenčným pásmom blízko 2MHz pre dopravnú mobilnú službu (komunikácia typu Push to talk). V r.1928 toto policajné oddelenie zavádza jednocestnú komunikáciu s ich centrálnym rádiovým vozidlom. Systém dopravného mobilného rádia je využívaný pre policajnú prácu a neskôr je zavedený v celej krajine. Kanály na týchto nízko-frekvenčných pásmach sa časom stali prehustené. Tieto mobilné systémy neboli prepojené s bežnou (drôtovou) telefónnou linkou.

Edwin Howard Armstrong

E. H. Armstrong

John Logie Baird v roku 1924 predvádza obrysy objektov predané televíziou, v r.1925 prenáša rozpoznateľnú ľudskú tvár a v r.1926 demonštruje pohybujúce sa objekty. V r.1929 začína britská spoločnosť BBC s pravidelným pokusným televíznym vysielaním s využitím Bairdovho štúdia.

V r.1933 získal Edwin Howard Armstrong patent na systém frekvenčnej modulácie (FM). FM priniesla lepšiu alternatívu vysielania, ako dovtedy zaužívaný systém vysielania s amplitúdovou moduláciou a umožnil vysokokvalitný prenos hlasu, alebo hudby s odolnejším signálom proti rušeniu.

Výsledok 1 - 3 z 3

Prihlásiť sa or vytvoriť konto