Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Rušičky VF signálu,GSM,ploštíc

Rušičky signálu vám pomôžu zaistiť diskrétnosť vo vašej rokovacie miestnosti. Odposluchy sú totiž v dnešnej dobe už takmer bežnou súčasťou konkurenčného boja. Ak použijete vhodnú rušičku signálu, tak máte istotu, že vás nikto odpočúvať nebude. Rušičky signálu vám tiež pomôžu vyradiť napríklad GPS lokátor, ploštice aj bezdrôtové kamery.
 Rušičky VF signálu,GSM,ploštíc JAMMER> 900, 1800;3G; CDMA; WiFi 2,4GHz;  - mimo EU
 
V našej ponuke nájdete rušičky GPS, rušičky GSM, rušičky WiFi, rušičky UHF a ďalšie. V našej ponuke nájdete vreckové aj stolný rušičky signálu. Rušičky signálu do auta, rušičky telefónov.
Alebo aj: vojenské rušičky, väzenskej rušičky, softvérom riadené rušičky, a ďalšie rušičky signálu. Ak si nie ste istí, akú frekvenciu chcete vlastne vyrušiť, tak odporúčame zaobstarať si merač frekvencií, vďaka ktorému frekvenciu ľahko zistíte. 
Všetky rušičky signálu sú určené výhradne pre export do krajín mimo EÚ!
 
Viac informácii získate na konkurenčnej web stráne www.alibaba.sk  
 
Informácie na tejto web stránke a nižšie uvedených reklamných materiáloch v kategórii „Rušičky“, majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU.
 
Táto web stránka je prenajatá zahraničnej firme, ktorá sídli v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie. 
Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter. Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka a ani nepredáva do voľného obehu.
 
Firma Medima spol. s r.o. sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie. Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že zariadenie pre rušenie GSM komunikácie a iných zariadení v tejto kapitole nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !
 
Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v EU.
Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou silových zložiek a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť. 
Zariadenie je vyrábané v spolupráci so zahraničnou firmou pôsobiacou mimo územia Európskej únie.

Výsledok 1 - 16 z 16

Prihlásiť sa or vytvoriť konto