Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Rada Gigaset pro ponúka produktovú líniu, ktorou reaguje na potreby malých a stredných podnikovRada Gigaset pro ponúka produktovú líniu, ktorou reaguje na potreby malých a stredných podnikov
n720dectippro_tl_530x315 gigaset1

Rada Gigaset pro ponúka produktovú líniu, ktorou reaguje na potreby malých a stredných podnikov

Nie je ešte ohodnotené PDFTlačiťEmail
Array
Predajná cena600,00 €
Predajná cena bez DPH500,00 €
Upozorniť ma
mimo-sk-6-10.gif
  • Popis
  • Recenzie
Viac­bun­ko­vý sys­tém GI­GA­SET N720 DECT je spô­sob, ako si vo fir­me mô­že­te vy­tvo­riť vlast­ný te­le­fón­ny sys­tém a mať tak ši­ro­ký do­sah nie­len v kla­sic­kých kan­ce­lá­riách, ale aj vý­rob­ných ha­lách a na voľ­nom pries­tran­stve. Vy­uží­va sa IP te­le­fó­nia s úč­tom SIP a pre­nos me­dzi sta­ni­ca­mi a mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi je cez štan­dard DECT.
Viac­bun­ko­vý sys­tém GI­GA­SET N720 DECT je spô­sob, ako si vo fir­me mô­že­te vy­tvo­riť vlast­ný te­le­fón­ny sys­tém a mať tak ši­ro­ký do­sah nie­len v kla­sic­kých kan­ce­lá­riách, ale aj vý­rob­ných ha­lách a na voľ­nom pries­tran­stve. Vy­uží­va sa IP te­le­fó­nia s úč­tom SIP a pre­nos me­dzi sta­ni­ca­mi a mo­bil­ný­mi te­le­fón­mi je cez štan­dard DECT. Na vy­tvo­re­nie tre­ba dve sú­čas­ti. V pr­vom ra­de ide o DECT Ma­na­ger N720 DM PRO, kto­rý za­po­jí­te do swit­chu ale­bo rou­te­ra na na­po­je­nie na inter­net cez eter­ne­to­vý ká­bel.
Bezdrôtové volanie na celom pozemku podniku: to je želanie malých a stredných podnikov, ktoré sa teraz môže naplniť vďaka viacbunkovému systému N720 DECT IP od spoločnosti Gigaset. Umožňuje vzájomné bezdrôtové prepojenie 20 DECT základňových staníc a ich úplne jednoduchú konfiguráciu, vďaka čomu môže byť až 100 zamestnancov mobilne dostupných na celom pozemku firmy.
 
Pokrytie technológiou DECT je rovnako flexibilné ako úsporné: „Naši zákazníci sa môžu oslobodiť od mobilnej siete,“ poznamenáva Eduard Schmidhofer, CEO Gigaset Communications Austria. Celkové riešenie je tiež flexibilné, pretože zariadenie N720 DECT IP možno bez problémov prepojiť s už existujúcim telefónnym systémom Gigaset. V spojení so zariadeniami Gigaset T300 a T500 navyše automatické nastavenie zabezpečí, že základňové stanice automaticky preberú potrebné údaje z telefónnych systémov hneď po ich pripojení.
 
Inštalácia DECT staníc je tiež jednoduchá: stačí ich pripevniť na stenu alebo strop v miestnosti a pripojiť sieťovým LAN káblom. Nie je potrebný samostatný kábel na napájanie. „Viacbunkový systém N720 DECT IP využíva technológiu PoE (napájanie cez Ethernet), takže stanice môžu odoberať – veľmi nízky – prúd potrebný na prácu z dátovej siete,“ hovorí Schmidhofer. Špeciálna meracia pomôcka vám pomôže vybrať vhodné miesto na inštaláciu jednotlivých staníc.
 
Systém ponúka pokrytie až pre 100 používateľov (klapiek) a umožňuje až 30 hovorov súčasne. Na každej z až 20 staníc môže v jednom momente prebiehať až osem hovorov. Ak sa používateľ počas telefonovania presúva, základňová stanica automaticky presunie hovor na ďalšiu základňovú stanicu bez toho, aby si to užívateľ vôbec všimol: „Každá stanica je inteligentná, takže vie určiť, ktorá z priľahlých staníc je úplne vyťažená a ktorá má voľné kapacity. Hovor sa presunie tam, kde sú voľné kapacity,“ vysvetľuje Eduard Schmidhofer.
 
High Definition Sound Performance (HSDP), technológia, ktorá umožňuje prenos hlasu vo vynikajúcej kvalite, je obzvlášť zaujímavá pre firemných zákazníkov. „Potrebujete len dva telefóny, ktoré podporujú túto funkciu, a IP pripojenie,“ hovorí Eduard Schmidhofer . „Gigaset N720 DECT IP uľahčuje použitie HSDP prostredníctvom DECT a obsadí pri tom len jeden DECT kanál navyše. Systém beží v režime HDSP a súčasne zvláda až 30 HDSP spojení.“
 
Podobne ako všetky produkty z radu Gigaset pro, ktoré sú zamerané na komerčných zákazníkov, viacbunkový systém N720 DECT IP je typický svojou vysokou mierou kompatibility. Napríklad bez problémov spolupracuje s DECT zariadeniami značky Gigaset. Zákazníci si tak môžu vybrať, či chcú elegantné slúchadlo alebo také, ktoré je odolné voči nárazom a znečisteniu. Tak ako všetky profesionálne produkty značky Gigaset, aj Gigaset N720 DECT IP  a Gigaset N720 IP PRO možno zakúpiť u certifikovaných značkových predajcov. Cena Gigaset N720 DM PRO a Gigaset N720 IP PRO je 499,95 Eur bez DPH.
 
O Gigaset:
 
Spoločnosť Gigaset Communications Austria GmbH so sídlom vo Viedni je zodpovedná za marketing, predaj, servis a prispôsobenie alebo modifikáciu rozvoja komunikačných zariadení v Rakúsku a v ďalších 13 krajinách strednej a východnej Európy. Gigaset je jedným z najväčších svetových výrobcov bezdrôtových telefónov a jasným lídrom na európskom trhu DECT-telefónov. S ústredím v Mníchove spoločnosť vyvíja, vyrába a distribuuje špičkové produkty pod značkou Gigaset. Portfólio produktov značky Gigaset zahŕňa telefóny pre pevnú sieť, Voice over IP (VoIP)  a telefónne systémy. Hlavný výrobný závod spoločnosti je v nemeckom meste Bocholt, kde sa vyrábajú produkty značky Gigaset, spĺňajúc tie najvyššie kvalitatívne a ekologické štandardy.
 
Viac sa o spoločnosti Gigaset Communications dozviete na adrese www.gigaset.com/pro.
Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

Prihlásiť sa or vytvoriť konto