Ochrana pred únikom informácií

Kontrola priestorov proti odpočúvaniu. Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore.

Aktívne filtre