Detekcia úniku informácii

Zariadenia na detekciu a lokalizáciu kanálov úniku informácií: zvukové a obrazové vysielače, diaľkovo ovládané zariadenia, vysielače so sofistikovanými algoritmami na zakrytie žiarenia bez ohľadu na ich prevádzkové podmienky.

Zariadenia na kontrolu 220 V AC sietí a telefónnych liniek.

Zariadenia na odhaľovanie neautorizovaných rádiových staníc, bezdrôtových telefónov, diktafónov a videokamier.

Aktívne filtre