Filtrovať podľa

Dostupnosť

Dostupnosť

Cena

Cena

  • 0,00 € - 5 999,00 €

Jammers RF blocker

VF JAMMERS BLOCKER - Rušičky VF signálu vrátane GSM ploštíc JAMMER> 900, 1800;3G; CDMA; WiFi 2,4GHz;

Viac informácii získate na konkurenčnej web stráne www.alibaba.sk  

Informácie na tejto web stránke a nižšie uvedených reklamných materiáloch v kategórii „Rušičky“, majú len informatívny charakter a slúžia len na študijné účely o prehľade výrobkov s ktorými sa môžete náhodne stretnúť mimo EU.

Táto web stránka je prenajatá zahraničnej firme, ktorá sídli v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie.

Tovarové položky sú fikciou a všetky informáciu tu obsiahnuté majú len informatívny charakter. Na predaj a uvedenie do prevádzky týchto zariadení neplatia žiadne výnimky v Európskej únii, preto ich ani naša firma neponúka a ani nepredáva do voľného obehu.

Firma Medima spol. s r.o. sa riadi všetkými právnymi zákonmi v rámci Európskej únie. Podľa §35 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách prevádzkovať a uvádzať na trh rádiové a koncové zariadenia (ďalej "koncové telekomunikačné zariadenia") možno len po posúdení ich zhody s technickými požiadavkami uvedenými v § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia (ďalej len NV 443). To znamená, že zariadenie pre rušenie GSM komunikácie a iných zariadení v tejto kapitole nie je možne v Slovenskej republike prevádzkovať !

Upozorňujeme Vás, že daný tovar nie je schválený pre prevádzku v EU.

Zariadenie je nepredajné do civilného sektoru, s výnimkou silových zložiek a rezortov ktoré sú na to autorizované, export mimo EU možný. Za prípadné škody spôsobené nerešpektovaním daného upozornenia nemôže predajca niesť žiadnu zodpovednosť.

Zariadenie je vyrábané v spolupráci so zahraničnou firmou pôsobiacou mimo územia Európskej únie.

Jammers RF blocker

Jammers RF blocker

Aktívne filtre

Cellular Jammer GSM + 3G ručná rušička

Výkonná prenosná rušička pokrývajúci všetky bežne používané pásma pre hovorové a dátové prenosy. 

Najvyspelejší jammer z čistým spektrálnym výstupom nezasahujte mimo definovaných hraničných pásiem, čo je častým nešvárom jednoduchších lacných konštrukcií. 

0,00 €
Rýchly náhľad

222-PROFI GSM JAMMER 4x10W na každé pásmo. (40W full) 3010

Séria je založená na pokročilé RISC 

Dané riešenie Micro - Controller v kombinácii s PLL syntézou vysielača, čím sa zabezpečuje minimálne rušenie mimo požadovaného pásma, vysokú kvalitu spracovania a spoľahlivosť aj pri daných vysielacích výkonoch.

1 798,80 €
Rýchly náhľad

452-B-2060-2013 prenosný jammer Handbag Cellular Phone Breaker/jammer EIRP, 60W GSM

Výkonná prenosná rušička pokrývajúci všetky bežne používané pásma pre hovorové a dátové prenosy. 

Najvyspelejší jammer z čistým spektrálnym výstupom nezasahujte mimo definovaných hraničných pásiem, čo je častým nešvárom jednoduchších lacných konštrukcií. 

0,00 €
Rýchly náhľad

456-B-3015FW výšia trieda rušenia v GSM + WiFi pásiem 45W Mobile Phone Jammer

Výkonná trojpásmová rušička + WiFi pásmo na špeciálne aplikácie ako je zatiaľ legislatívne nevydarený projekt Väzenskej služby v ČR na zrušeniu väzníc alebo policajné či vojenské aplikácie znemožňujúce civilné komunikáciu v pásmach GSM a UMTS. Do úvahy pripadá napríklad ochrana vojenských konvojov v zahraničných misiách proti výbušninám odpaľovaných diaľkovo pomocou mobilných telefónov. 

0,00 €
Rýchly náhľad

JAMMER GSM textil cez ktorý neprenikne GSM ani RF signál.

Oblečte svoj telefón, IPNON tablet  do neprežiariteľného puzdra a okamžite zabránite, aby ste boli odpočúvaný cez Váš mobilný GSM telefón. 

Všetci dobre poznáme, že cez mobilný telefón je možné sledovať Vašu polohu, no dnes už nie je problém, ani po nahratí určitých skriptov programov) do Vášho telefónu Vás aj na diaľku odpočúvať, špehovať. Zabráňte tomu ako sa len dá. Je to na Vás.

80,40 €
Rýchly náhľad

GPS Jammers PERSEUS military digitiálny šum v pásmach GPS,

GPS prijímača rušičky sú vyvinuté pre ochranu stacionárnych a pohyblivých objektov proti vysokej presnosti zbraní vybavených GPS-mierenie a navádzací systém a proti topografického odkazovanie objektov pomocou GPS súradníc. 

0,00 €
Rýchly náhľad

Jammer VIP GPS rušič L1 a L2 a GLONASS

Tento ručný rušička zabráni satelitné riadiace signály z dosiahnutie sledovacie zariadenie. ESK 803J tiež zabraňuje výrobu sledovanie protokolu, ktoré by mohli byť stiahnuté neskôr.

0,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro pre tablety k ochrane proti odpočúvaniu, lokalizácii a sledovaniu do 10"

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj tablet, teda aj seba, pred nechcenou lokalizáciou, odpočúvaním alebo vzdialenou manipuláciu s dátami. Po vložení tabletu do tieniaceho puzdra sa tablet okamžite odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako Faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia.

72,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
853 EMI shielding pouch (Material:fabric) 19cmX10cm   Khaki

42,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.

42,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.

42,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.

42,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
849 EMI shielding pouch 17cmX11cm     Yellow green

36,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
848 EMI shielding pouch 17cmX11cm     Ping

36,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
847 EMI shielding pouch 17cmX11cm     Gray

36,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.

36,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.

845 EMI shielding pouch 13.5cmX7.5cm  Blue

30,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
844 EMI shielding pouch 13.5cmX7.5cm  Yellow

30,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Tieniace puzdro, vďaka ktorému ochránite svoj telefón pred nechcenou lokalizáciou aj proti odpočúvaniu. Puzdro telefón prakticky odpojí od akéhokoľvek možného spojenia so svetom. Tieniace puzdro nie je technicky nič iné ako faradayova klietka, ktorá funguje na princípe blokácie elektromagnetického žiarenia. Týmto tieniacim puzdrom neprejde skutočne nič. Obal zamedzí priechodu CDMA a GSM signálov (2G, 3G, 4G LTE), geolokačných služieb GPS (Glonass, Galileo, A-GPS ..) a znemožní dátové prenosy cez WiFi, Bluetooth a NFC.
843 EMI shielding pouch 13.5cmX7.5cm  Gray

30,00 €
Rýchly náhľad

RF SHIELDING - eliminuje úrovne GSM signálu, neprenikne ani corona

RF SHIELDING - SIGINT RF SHIELDING FABRIC
- Odstraňuje 40-60 dB signálu medzi 500-2500 MHz
- Zvyšujúca sa vrstva zvyšuje útlm
- Ľahký a umývateľný
- Môže byť vyrobený na odevy alebo na podšívku
- Čierny alebo béžový štandard. Dostupné vlastné farby pre objednávky veľkého množstva

42,00 €
Rýchly náhľad

RUŠIČKA DIKTAFÓNOV TRD04

Špeciálna výkonná pulzná rušička. V mnohých prípadoch nie je žiaduce, aby prebiehajúce tajné jednanie bolo nahrávané na skryté diktafóny. Zistiť však prítomnosť tak bežného prostriedku, akým je diktafón, je bohužiaľ prakticky nemožné bez osobnej prehliadky zúčastnených osôb. V zásade jedinou ochranou v tejto situácii boli až donedávna šumové generátory.

5 998,80 €
Rýchly náhľad

RUČNÁ RUŠIČKA DIKTAFÓNOV A NAHRÁVACÍCH ZARIADENÍ

Hlavné rysy zariadenia:
Potlači zvukovú nahrávku na kazetovom záznamníku.

Potlačenie zvukových digitálnych záznamníkov. Zariadenie disponuje reálnymi digitálnymi hodinami pre možné programovanie zapnutia a vypnutia.

1 452,00 €
Rýchly náhľad

JAMMER PUZDRO NA MOBIL. NEDOVOĽTE ABY VÁS ODPOČÚVALI, ČI ŠPEHOVA

JAMMER GSM signálu pre Váš mobilný telefón.

Oblečte svoj telefón do neprežiariteľného puzdra a okamžite zabránite, aby ste boli odpočúvaný cez Váš mobilný GSM telefón.

Všetci dobre poznáme, že cez mobilný telefón je možné sledovať Vašu polohu, no dnes už nie je problém, ani po nahratí určitých skiptov programov) do Vášho telefónu Vás aj na diaľku odpočúvať, špehovať. Zabráňte tomu ako sa len dá. Je to na Vás.

22,00 €
Rýchly náhľad

GSM Jammer 468-8x400mW vrátane LTE, 4G, 3G, 433MHz, 868MHz pásma

GSM Jammer 468-8x400mW vrátane 3G,4G, 433, 868 pásma. (2000mW FULL) Možné zarušenie v rozsahu 0-10m od rušičky cca 15m/2. 

Napájanie z vnútorného 12V/1600mA nabíjateľného akumulátora, doba prevádzky cca 60-80min.  

0,00 €
Rýchly náhľad

Profesionálny jammer pre ochranu proti sledovaniu, prenosný. Až 12 kmitočtových kanálov. po 5W

Profesionálny jammer pre ochranu proti sledovaniu, prenosný. Až 12 kmitočtových kanálov. 5W pre frekvenčný kanál. Total 65W,2-8W band
Interné napájanie 30mn. Alebo externé 230V, alebo 12V auto batéria.  

0,00 €
Rýchly náhľad

Profesionálny jammer pre ochranu proti sledovaniu, prenosný, všetky dostupné GSM EU kmitočty.

Profesionálny jammer pre ochranu proti sledovaniu, prenosný. Až 12 kmitočtových kanálov. 5W pre frekvenčný kanál. Total 65W,2-8W band

Interné napájanie 30mn. Alebo externé 230V, alebo 12V auto batéria.

0,00 €
Rýchly náhľad
Jammer 20MHz - 2500MHz volitelné 10-60W na RF pásmo Jammer 20MHz - 2500MHz volitelné 10-60W na RF pásmo
  • Vypredané

Jammer 20MHz - 2500MHz volitelné 10-60W na RF pásmo

Convoy ochrana - Ochrana vojenských alebo VIP jednotlivých vozidiel alebo zostáv pred hrozbou diaľkovo ovládané výbuchom bomby stala prioritou v modernom svete. Ak chcete umožniť účinnú reakciu na túto hrozbu, Eskan vyvinuli vysoko výkonný inteligentný rušiaci systém pomocou Direct Digital Synthesis (DDS), technológia, ktorá umožňuje presné ovládanie frekvenčných zametie a poskakovanie.

0,00 €
Rýchly náhľad
Radio Channel «RADIOBARRIER» System Jammer Radio Channel «RADIOBARRIER» System Jammer
  • Vypredané

Radio Channel «RADIOBARRIER» System Jammer

The detection zone is created by means of stretching the micro wire of a coil connected to the RS-U sensor.

0,00 €
Rýchly náhľad
RF - SIGINT RF SHIELDING POUCHES RF - SIGINT RF SHIELDING POUCHES
  • Vypredané

RF - SIGINT RF SHIELDING POUCHES

Applications: EMI/RFI shielding. Superior abrasion resistance, flexibility, corrosion resistance and conductivity make this an excellent EMI/RFI shielding material used in gaskets, tapes and laminate shields.

Description:This product consists of a Nylon Taffeta fabric plated with Nickel/Silver for superior corrosion resistance, wear resistance and conductivity.

0,00 €
Rýchly náhľad