Filtrovať podľa

Dostupnosť

Dostupnosť

Selections

Selections

Cena

Cena

  • 0,00 € - 9 850,00 €

Bezpečná firma - dom

Systémy na ochranu pred odposluchom sú navrhnuté tak, aby zabránili úmyselným a úmyselným pokusom zachytiť súkromné a dôverné rozhovory.

Ako bojovať proti odpočúvaniu – odposluchu vo firme: od tisíc až po stotisíc EUR

Využitie rušičky signálu
Rušička signálu má veľa možností využitia. Hlavné funkcie sú však buď zabezpečenie kancelárie proti odpočúvaniu, zabezpečenie vozidiel proti sledovanie, vyradenie mobilných telefónov na miestach kde je zakázané ich použitie, zabezpečenie väzníc či môže byť využitá vysoko postavenými štátnikmi v autách, kde rušička spoľahlivo chráni proti diaľkovo aktivovaných bombovým atentátom.

Rušička signálu umožňuje vyrušiť iba aktívne (vysielacie na diaľku) odpočúvanie. Pre vyrušenie pasívnych (diktafóny, nahrávanie na mobil, ...) je nutné využiť generátor bieleho šumu.

Ako rušička signálu funguje
Rušička signálu po spustení začne zahlcovať vybrané frekvenčné pásma, čím je vyradí z prevádzky. V praxi tak keď napríklad spustíte rušičku GSM signálu, tak môžete na mobilnom telefóne sledovať, že vám v priebehu pár sekúnd klesne signál tak, až nakoniec úplne zmizne.

Na okraji dosahu rušičky signálu bude spojenie možné nadviazať, však bude sprevádzané silnými a rušením častými výpadkami.

Ohľaduplnosť pri využití rušičky signálu
Pri používaní prístroja pre rušenie signálu je nutné dbať náležité ohľaduplnosti. Pri kúpe výkonné rušičky, odporúčame zaobstarať model s nastaviteľným výkonom, pretože pri plnom výkone môžete vyrušiť rádius až 50m okolo prístroja. Majte na pamäti, že použitím rušičky môžete narušiť práva cudzích osôb, ktoré po vás môžu požadovať náhradu vzniknutej škody.

Prevádzka rušičiek signálu je v SR (ak nemáte špeciálny certifikát pre použitie týchto zariadení) zakázaný a žiadnom prípade ju teda na území SR nevyužívajte, inak sa vystavujete riziku pokuty, prípadne aj trestného stíhania. Pred použitím rušičky signálu si vždy overte legislatívu daného štátu, či je prevádzka rušiacich zariadení povolený.

Osobitný režim predaja pre všetky rušičky signálu

Rušičky signálu nie sú určené na uvedenie do prevádzky či ďalšie distribúciu na území EÚ. Objednaním techniky berie kupujúci plne na vedomie charakter výrobku a výslovne požaduje dodanie tohto tovaru za iným účelom ako uvedením do prevádzky či ďalšie distribúciu na území EÚ.  

Bezpečná firma - dom

Bezpečná firma - dom

Aktívne filtre

230 V power grids Protection (3)

AC circuits pose a double threat. First of all, acoustic data can be leaked through the AC circuit (230 V). And secondly, there is a threat of information signals leak from office equipment.

There exist passive and active techniques for AC (220 V) protection against unauthorized data retrieval.

2 268,00 €
Rýchly náhľad

TEMPEST protective systems (4)

TEMPEST protective systems (4)
Operation of various devices (for example, computers) may involve generation of signals (TEMPEST) that contain classified information. These signals can be intercepted with the help of special equipment.

2 016,00 €
Rýchly náhľad

Vibroakustická ochrana miestnosti x gen. šumu LG402/444

Vibroakustická ochrana miestnosti x gen. šumu LG402/444 Dvojkanálový generátor šumu pre 8ks výkonných reproduktorov z našej produkcie.

Noise generator. Systém ochrany je navrhnutý tak, aby špeciálne prostriedky neoprávneného odposluchu informácií, ktoré sú použité v tesnosti Vášho záujmového priestoru budovy ochránila dané prostredie. 

Systém chráni najme proti odpočúvacím technológiám:
Elektronické alebo akustické stetoskopy schopné odposluchu cez podlahy stropy a steny.

890,00 €
Rýchly náhľad

Vibroakustická ochrana miestnosti prenosným LGS generátor šumu

Acoustic noise generator. Systém ochrany je navrhnutý tak, aby špeciálne prostriedky neoprávneného odposluchu informácií, ktoré sú použité v tesnosti Vášho záujmového priestoru budovy ochránila dané prostredie. 
Systém chráni najme proti odpočúvacím technológiám:
Elektronické alebo akustické stetoskopy schopné odposluchu cez podlahy stropy a steny. 

420,00 €
Rýchly náhľad

Ochrana dôverných, tajných informácii cez sieťový 230V šumový kanál LGSH221/448

Ochrana dôverných, tajných  informácii cez sieťový 230V šumový kanál LGSH221/448

Noise generator. Akustický únik informácie cez sieťové napájacie rozvody sa dostáva do popredia skupín, ktorý neváhajú do odposluchu Vami stráženého priestoru investovať nemalé finančné prostriedky. Aj keď odposluch cez silovú sieť je finančne náročnejší, dnes už nie je prekážkou si zadováženie danej profi technológie na odposluch - ploštice ktorú bežnými detektormi ťažko odhalíte. 

1 150,00 €
Rýchly náhľad

Priestorový hluk - šum v oblasti širokopásmového elektromagnetického žiarenia TEMPEST

Priestorový hluk - šum v oblasti širokopásmového elektromagnetického žiarenia TEMPEST LGS503/449 ochranné systémy 0,01 MHz - 2000 MHz

Noise generator. Prevádzku rôznych zariadení (napríklad počítača, záznamové technológie) môžu zahŕňať generáciu signálov (TEMPEST), ktoré obsahujú utajované alebo dôverné informácie. Tieto signály môžu byť zachytené pomocou špeciálneho vybavenia ( USRP, spektrálne vyhodnocovače).  

1 320,00 €
Rýchly náhľad

Priestorový hluk - šum v oblasti širokopásmového elektromagnetického žiarenia

Noise generator. Pri prevádzke rôznych zariadení (napríklad počítače, záznamové technológie) sa môžu objaviť signály TEMPEST, obsahujúce spracované informácie dôverného charakteru. Tieto signály môžu byť zachytené pomocou špeciálneho vybavenia ( USRP, spektrálne vyhodnocovače). 
Na základe týchto spravodajských únikov bol vyvinutý Ruskými spoločnosťami Generátor rádio širokopásmového elektromagnetického žiarenia ktoré sú určené pre prevádzku v chránenej miestnosti a aktívnu ochranu informačných systémov ( BACS ). 

1 137,60 €
Rýchly náhľad

Generátor širokopásmového elektromagnetického žiarenia TEMPEST LGS505/451

Generátor širokopásmového elektromagnetického žiarenia TEMPEST LGS505/451

Noise generator. Pri prevádzke rôznych zariadení (napríklad počítače) sa môžu objaviť signály TEMPEST, obsahujúce spracované informácie dôverného charakteru. Tieto signály môžu byť zachytené pomocou špeciálneho vybavenia ( USRP, spektrálne vyhodnocovače).  

1 116,00 €
Rýchly náhľad

455-B-2065 až 18W v 6 podskupín v pásme 130-960MHz Jammer pre bezpečnú kanceláriu proti plošticiam - odposluchu

Výkonná robustná základňová širokopásmová rušička naladená na jedno z rušených pásiem:

Pozor jammer vyžaruje aj v pásme bezdrôtových alarmov a diaľkových ovládaní 433MHz a 866MHz. Preto v dosahu predmetného jammeru dôjde k znefunkčneniu týchto služieb. Taktiež jammer zasahuje do frekvencií policie a záchranných zložiek. 

0,00 €
Rýchly náhľad

457-B-2085 Jammer pre bezpečnú kanceláriu proti plošticiam – odposluchu + GSM až 24W

457-B-2085 Jammer pre bezpečnú kanceláriu proti plošticiam – odposluchu + GSM až 24W
Pozor jammer vyžaruje aj v pásme bezdrôtových alarmov a diaľkových ovládaní 433MHz a 866MHz. Preto v dosahu predmetného jammeru dôjde k znefunkčneniu týchto služieb. Taktiež jammer zasahuje do frekvencií policie a záchranných zložiek. Preto nie je možné zariadenie skúšať ani predvádzať na verejnosti v zmysle zákona, len v upravených konferenčných miestnostiach, kde nedôjde k úniku nežiaduceho rádiového spektra mimo určenú miestnosť. 

0,00 €
Rýchly náhľad

Auto noise generator - do auta...

The vibroacoustic and acoustic interference system is designed to counteract special unauthorized data retrieval devices that use the room's walling as leak channels. Such devices include:
electronic and acoustic stethoscopes that are used for tapping through ceilings, floors and walls;

650,00 €
Rýchly náhľad

463-B-2061 až 18W v 6 podskupín GSM + LTE - 4G + WiFi pre bezpečnú kanceláriu proti plošticiam - odposluchu

Výkonná robustná základňová širokopásmová rušička naladená na jedno z rušených pásiem vrátane LTE pásma v rámci EU 800, 1800 a 2600MHz :  4G: 790 - 880 MHz -3W, GSM: 920 - 965 MHz  -3W, DCS: 1800-1890 MHz  -3W, 3G: 2110-2170 MHz  -3W, WiFi: 2400-2500 MHz -3W, 4G: 2620-2690 MHz -3W - Týmto pokrýva celé frekvenčné bežné pásmo GSM v ktorých sa vyskytujú rádiové ploštice – odposluchy. 

0,00 €
Rýchly náhľad

464-B-2061 až 18W v 6 podskupín GSM + LTE - 4G + GPS pre bezpečnú kanceláriu proti plošticiam - odposluchu

Výkonná robustná základňová širokopásmová rušička naladená na jedno z rušených pásiem vrátane LTE pásma

Zariadenie nesmiete skúšať ani predvádzať na verejnosti v zmysle zákona, len v upravených konferenčných miestnostiach, kde nedôjde k úniku nežiaduceho rádiového spektra mimo určenú miestnosť. Jej celkový výkon je až 18W. 

0,00 €
Rýchly náhľad

466-B-2087 až 22W v 8 podskupín GSM + LTE - 4G + WiFi +5GHz pre bezpečnú kanceláriu proti plošticiam - odposluchu

Výkonná robustná základňová širokopásmová rušička naladená na jedno z rušených pásiem
Zariadenie nesmiete skúšať ani predvádzať na verejnosti v zmysle zákona, len v upravených konferenčných miestnostiach, kde nedôjde k úniku nežiaduceho rádiového spektra mimo určenú miestnosť. Jej celkový výkon je až 22W. 

0,00 €
Rýchly náhľad

Cellular jammers 8-14 degrees (5) A

Cellular jammers 8-14 degrees (5) A

Cellular jammers are designed to suppress unauthorized data retrieval equipment operating in mobile network standards, Bluetooth or WiFi. Their operation is based on generating noise interference in the required frequency band. Besides, they enable gradual adjustment of the interference signal power in all the bands, which facilitates blocking of wireless communication standards within the protected room only.

1 704,00 €
Rýchly náhľad

Cellular jammers 8-14 degrees (5) B

Cellular jammers 8-14 degrees (5) B

Cellular jammers are designed to suppress unauthorized data retrieval equipment operating in mobile network standards, Bluetooth or WiFi. Their operation is based on generating noise interference in the required frequency band. Besides, they enable gradual adjustment of the interference signal power in all the bands, which facilitates blocking of wireless communication standards within the protected room only.

This device is a leader in the sigint series of blocking devices, as it combines all the functions.

2 868,00 €
Rýchly náhľad

230 V power grids Protection (6)

230 V power grids Protection (6)

AC circuits pose a double threat. First of all, acoustic data can be leaked through the AC circuit (230 V). And secondly, there is a threat of information signals leak from office equipment.

1 776,00 €
Rýchly náhľad

Security alarm protected objects (7)

Security alarm protected objects

Alarm only protected area. Warn against illegal visit on the possible installation odposluchovej techniques. Unique access only to your card, separate personal alarm system unique to your room to be protected, including the protection of your desk, PC, or even safe boxes ...

1 500,00 €
Rýchly náhľad

IP Video System Design Tool, Intuitively Design ND8322P, NVR IP VIVOTEK (8)

IP Video System Design Tool, Intuitively Design ND8322P, NVR IP VIVOTEK (8)
30fps@1080p Full HD, 10 Meter IR, or 360° surround view

VIVOTEK has integrated with JVSG (IP Video System Design Tool) to make the design of professional video surveillance systems quick and easy. 

2 940,00 €
Rýchly náhľad
Ako si vyrobiť ochranné rúško - látka s mikro vláknami zo striebra Ako si vyrobiť ochranné rúško - látka s mikro vláknami zo striebra -11,00 €
  • -11,00 €

Ako si vyrobiť ochranné rúško - látka s mikro vláknami zo striebra

Aký typ respirátora je správny pri ochrane proti vírusom?  Ochranná trieda FFP2 a FFP3 (N95)
OCHRANNÉ ÚSTNE RÚŠKO NA TVÁR - vlatná profi výroba - striebro – ničiteľ baktérií

121,00 € Základná cena 132,00 €
Rýchly náhľad

AUDIO RUŠIČKA MIKROFÓNOV 282-2016 VER 2.

SpiderUSSR ultrazvuková rušička mikrofónov 282-2016 ver 2.  Rušenie všetkých známych digitálnych záznamníkov, vrátane rušenia starších magnetofónov. Zariadenie je už schopné zarušiť aj hlasové rekordéry vstavané v mobilných telefónoch, Samsung, iPhone aj HTC

Nie všetky záznamové zariadenia môžu byť detekované pomocou existujúcich metód. Diaľkovo ovládané rozhlasové mikrofóny, drôtové mikrofóny, pasívne rezonátory, miniatúrne diktafóny 

1 548,00 €
Rýchly náhľad

RF monitorovací systém 23ST-154/2023 - detekcia digitálnych a analógových vysielačov

Systém je určený na detekciu neoprávneného prenosu signálov rádiovej komunikácie v rámci kontrolovaného priestoru:
Zasadacie miestnosti a kancelárie;
Rozpoznávacia oblasť CM závisí od mnohých faktorov a odhadovaná priemerná hodnota je od 10 do 50 metrov štvorcových. Výskyt nezákonných signálov sa zobrazuje svetelnou a zvukovou signalizáciou priamo na CM alebo prenášaný cez ETHERNET alebo WLAN do počítača kontrolného bodu.

9 850,00 €
Rýchly náhľad

PASÍVNI SYSTÉM OCHRANY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 230V VOČI SIEŤOVÉMU ODPOSLUCHU FILTER SECURITY1F-10A-914

Filter je určený pre ochranu proti úniku informácií prostredníctvom napájacích vedení 230 V. To sa používa pre elektromagnetické napájacieho oddelenie elektronických zariadení od elektrickej siete.

Charakteristické vlastnosti:
-Ochrana kancelárskeho vybavenia proti vonkajšiemu rušeniu HF;

1 018,80 €
Rýchly náhľad

VLF-2016 JAMMER MIKROFÓNOV, TAKZV. RUŠIČKA DIKTAFÓNOV, LEGÁLNE UŽ AJ V EU

Slovenský výrobca popisuje zariadenie ako najpokročilejší a unikátny systém ktorý poskytne úplnú ochranu ľudskej reči. Nie všetky záznamové zariadenia môžu byť detekované pomocou existujúcich metód. Diaľkovo ovládané rozhlasové mikrofóny, drôtové mikrofóny, pasívne rezonátory, miniatúrne diktafóny - prakticky všetky tieto zariadenia nemôžu byť detekované konvenčnými metódami. 

1 658,40 €
Rýchly náhľad

EXTERNÝ MAZAČ HDD DISKOV, ZARIADENIE EXPRES DELETE 400-NS1V JE URČENÁ NA ZABEZPEČENIE A ZNIČENIU DÁT ULOŽENÝCH NA PEVNOM DISKU

Externý mazač HDD diskov, Zariadenie expres delete 400-NS1v je určená na zabezpečenie a zničeniu dát uložených na pevnom disku s pozdĺžnymi a šikmými typom HDD

Jedná sa o externé riešenie ktoré máte položené na stole alebo vo Vašom trezore. Mazanie dát je vykonávané aj pri vypnutom, alebo zapnutom počítači alebo aj po výpadku sieťového napájania. Nenávratné vymazanie dát je len na Váš pokyn. 

1 818,00 €
Rýchly náhľad

RAKSA iDet, RAKSA iDet Selective RF Detector SP-71R

Sme distribútori SEL SP-71R na území EÚ - RF detektor - merač frekvencie SEL SP-71R
SEL SP-71R je určený na detekciu a lokalizáciu väčšiny sledovacích zariadení v blízkej zóne pomocou rádiových frekvencií medzi 50 MHz a 3,3 GHz  V našich prevádzkach zabezpečujeme aj technickú podporu a opravy.

778,80 €
Rýchly náhľad

Vstupný terminál na meranie teploty + s rozpoznávaním tváre

Terminál s rozpoznávaním tváre a bezkontaktným meraním teploty, vďaka integrovanému digitálneho meracieho modulu.

3 480,00 €
Rýchly náhľad

Tieniace puzdro na telefón k ochrane proti odpočúvaniu a lokalizácii

Blokovacie púzdro na kľúče alebo menší mobil. Toto unikátne puzdro slúži na prerušenie signálu prichádzajúcich hovorov. Jednoduchý gadget, ktorý blokuje príjem hovorov zo všetkých frekvencií po celom svete. Pri použití tohto puzdra sa volajúcim vaše číslo zobrazí ako nedostupné, alebo zaneprázdnené, čiže je ideálne použiť toto puzdro keď potrebujete mať istý čas pokoj a nepotrebujete byť rušení vyzváňaním telefónu. Puzdro obsahuje aj ďalšie vrecko na peniaze alebo pre vaše obľúbené príslušenstvo mobilu.

12,00 €
Rýchly náhľad

Vibroacoustic and acoustic noise interference (2)

Vibroacoustic and acoustic noise interference (2)

The vibroacoustic and acoustic interference system is designed to counteract special unauthorized data retrieval devices that use the room's walling as leak channels. Such devices include:

electronic and acoustic stethoscopes that are used for tapping through ceilings, floors and walls;

1 944,00 €
Rýchly náhľad

AMMER GPS DETEKTOR 308-055SP, DETEKCIA GSM RUŠENIA

Bežný typ detektora rušičky signálu odhaľujúci zlomyseľné mobily/ GPS prerušenia pripojenia

Fleet management používa GPS sledovacie systémy na nákladných automobiloch, prívesoch, dodávkach a automobiloch na prenájom. Pomocou neustálej kontroly aktualizuje informácie o polohách a určeniach vozidiel, ktoré sa odchyľujú alebo miznú z plánovaných trás alebo križujú konkrétne obmedzenia.

308,40 €
Rýchly náhľad

Rušička WiFi 11a.b.g. pásma 677- 2,4GHz a 5,4GHz 2x 4W

Rušička WiFi 11a.b.g. pásma 677-  2,4GHz a 5,4GHz 2x 4W NEW ( 8W FULL)  (znemožnenie použitia WiFi pásma 802.11 a/b/g).
Stacionárne prevedenie vrátane smerovej 6dBi antény.   

0,00 €
Rýchly náhľad

AKUSTICKÁ A VIBROAKUSTICKÁ OCHRANA - SYSTÉM ochrany rečových informácií SP–157aG

Generátorový blok SP-157aG konštruktívne obsahuje dva nezávislé generačné kanály so sedempásmovým (oktávovým) ekvalizérom a dvoma paralelnými výstupmi do záťaže. Každý kanál generuje elektrický širokopásmový šumový signál maskujúci šum, ktorý pozostáva z analógového bieleho šumu a šumu podobného reči (prevedené z digitálneho).

1 296,00 €
Rýchly náhľad
Sada mix zámkov, Naučte sa ako fungujú rôzne zámky. Sada mix zámkov, Naučte sa ako fungujú rôzne zámky.
  • Vypredané

Sada mix zámkov, Naučte sa ako fungujú rôzne zámky.

PROFESIONÁLNY PLASTOVÝ PREHĽADNÝ DIZAJN
FARBA: Ako je znázornené na obrázku.
MNOŽSTVO: 1 Set (7 zámkov  a 11 šperhákov )

89,00 €
Rýchly náhľad