Projekty

Firma expondovala na trhu komplexnej ochrany informácii v záujmovom priestore kde výrobky predstavila na vojenských výstavách IDEB Bratislava a IDEB-ISET Brno v týchto novinkách:

DIGITÁLNE BURST Transmitter odposluch s diaľkovým ovládaním
RF TIENIACA LÁTKA zabraňujúca prenikaniu rádiových signálov
RUŠIČKA mikrofónov INFRATORNADO - SIGINT.SK 2016
REPELLER multifunkčný plašič vtákov
ELIDE FIRE plne automatické hasiace zariadenie
SÚKROMNÁ BTS - GSM stanica, vlastný vysielač GSM
T-GORILLA - komplexná ochrana proti odposluchom

Všetky výrobky sú prevažne novinky aj na svetovom trhu a ich vývoj hlavne v oblasti ochrany informácii trvale prebieha. Firma

Market.sk & Sigint.sk sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu špeciálnej VF techniky pre širokú verejnosť v EÚ.
Venuje sa prevažne predaju high-tech zariadení pre špeciálne účely. Výrobný program zahŕňa vojenské, vládne a civilné komunikačné riešenia, optické a elektronicky monitorovacie systémy, rušiace zariadenia – širokopásmové rušiče rádiového roznetu a ďalšiemu špeciálnemu vybaveniu, vrátane plašenia zvierat všeobecne.

Hlavné zameranie firmy Broadband RF noise jammer - ochranu proti rádiovému odpočúvaniu, ochranu proti diaľkovému odpaľovaniu náloží a nežiaducemu vyžarovaniu PC ako aj odpočúvacej technike určenej na výukové účely t.j. nekonvenčné.
Ako jedna z mála firiem ponúkajú kompletné služby pri ochrane informačno-technických dát, kde jedným komplexným systémom si viete chrániť aj sami svoje firemné či osobné súkromie.
Ponúkajú zabezpečenie proti dohľadu a to v podobe ochrany proti rádiovému odpočúvaniu, ochrany proti odpočúvaniu mobilným telefónom, IR a laserový a kontaktným odpočúvaním, ochranu pred skrytými audio zariadeniami a taktiež ochranu TEMPEST hardvéru. Riešenia sú navrhnuté pre použitie v EÚ v súlade s platnou legislatívou.

https://market.sk - all that you can not buy elsewhere
https://sigint.sk - intelligence - capture signals PROFI
https://alibaba.sk - conspiracies, discovery, marketing material.
https://plasice.sk - Everything goes and flies - scare
http://projammer.eu - the field of RF jamming
http://rf-protection.com - EMC and RFI Shielding
http://jammeraudio.com - listening microphones and audio recorders
http://lasermicrophone.eu - laser audio surveillance
http://elidefire.info - automated fire extinguishing
http://www.elidefire.sk/galeria-2019.htm REDIZAJN HASIACICH ZARIADENÍ
http://alibaba.sk/news/startup-sigint Military exhibition
https://repeller.sk Rodent and Pest Repeller Animal Sonic&Flash
http://alibaba.sk/news/startup-sigint  Military exhibition
http://alibaba.sk/news/startup-sigint-eu Defense & Security Technology