Filtrovať podľa

Dostupnosť

Dostupnosť

Cena

Cena

  • 90,00 € - 1 944,00 €

Akustický a vibroakustický hluk

Od roku 2006 sa venujeme výlučne predaja špeciálnej VF techniky cez internet pre širokú verejnosť v EU a zároveň dodávame techniku ďalším subjektom pre ich montáž či ďalší predaj zákazníkom.   Vieme poskytnúť najlepšiu kvalitu v rámci danej oblasti VF techniky, ako sú technická analýza špeciálnej VF techniky, špeciálne kamerové aj skryte kamery, záznamové zariadenia alebo aj detektory na odhalenie sledovacích zariadení GPS, GSM, audio alebo video signálu. Taktiež zabezpečujeme predaj techniky ako sú bezdrôtové kamerové systémy na dozor a ochranu pre políciu, alebo súkromných detektívov. Dané systémy je možné použiť aj pre vlastnú potrebu na stráženie detí, poprípade na špehovanie priestorov, no všetko závisí od zákonov v danej krajine, kde je zariadenie nainštalované. 

    Garantujeme najlepšie technické parametre, ktoré zaručujeme špičkovými pracovníkmi v obore VF rádiotechnika a mikroelektronika, kde danú techniku priamo vyrábajú alebo už len doladia a odskúšajú na perfektný prevádzkovateľný stav.  

V oblasti VF techniky do pásma 2GHz sme ako jedna z mála firiem na Slovensku schopný Vám vyrobiť čokoľvek podľa vašich návrhov alebo predstáv v danej oblasti.    

Ako predajná stratégia našej firme bol zvolený inviduálny prístup k zákazníkovi, nemáme teda klasickú predajňu z predavačom a pevnou otváracou dobou, ale sme Vám k dispozícii kedykoľvek a sme dosažiteľní stále na tel. čísle 0903 040 562. Náš tovar je Vám stále k dispozícii na webe www.market.sk,  

Kolektív Market.sk tvoria 4 zamestnanci. Obchodné oddelenie, ktoré sa zaoberá denným obchodom pozostáva z 2 ľudí. S ohľadom na firemnú filozofiu nielen predávať ale poskytovať aj služby s predajom spojené, máme ďalších vyškolených technikov, ktorí poskytujú technickú podporu zákazníkom.     

    Since 2006 we addict exclusively to internet sales of VF technology to wide public in the EU and we also cater the technology to other subjects for assemblage or next seles. We can also provide the best quality services in the VF technology, as are technic analyse and diagnostic of special VFT, special cameras and hidden cameras, recording apparats or detectors of trace GPS and GSM signals. We also salles wireless camera protect systems, that are able to be used for self necesaries to keep kids or watch areas, rooms etc. All depends on the law in given country where are the apparats installed.   We guaranteed the best technical parameters, which we insure by crest plodders in department of VF radiotechnology and microelectronics, where this technology is directly made or tweaked to perfect functional aspect. In the department of VF technology into 2GHz area we are one of the small amount of companies, who are able to make acording to your application or idea in these area. As sale strategy of our company was choosen individual access to customer, we don?t have classic store with salemen and direct opening hours, but we are available everytime on this no. 0903 040 562. Our goods is available to you on this pages www.market.sk,  www.spion.market.sk, www.slovakia.market.sk, www.sigint.sk Collective Market.sk comprise of 4 employees. Bussines compartment, which deal with daily shopping consist of 2 persons. With reference to firm philosophy, not just to sell goods, but afford services conected with selling too, we have another trained engineer, who afford technical aid to customers. 

Akustický a vibroakustický hluk

Akustický a vibroakustický hluk

Aktívne filtre

RÁDIO FM VYSIELAČ V DIGITÁLNEJ HI-FI STEREO KVALITE VERZIA II.

Rádio FM vysielač v digitálnej HI-FI stereo kvalite verzia II.

Stereo vysielač s výkonom 20mW, alebo až 1 Watt.

Vysielaciu frekvenciu je možne zmeniť v rozsahu 87-112,5 Mhz z krokom 100 khz vysielacia frekvencia je viditeľná na displeji. Vysielač obsahuje jednotku ppl, takže je zaistená stabilná vysielaná frekvencia. Výkon vysielača je prepinatelný v 20 mili Watt alebo 1 watt a to ešte v režime mono alebo stereo prepinateľným tlačitkom F.

Dosah vysielača pri 20mW s vnútornou anténou je asi 150 metrov, s anténou na streche je približne 1km za predpokladu, že si vyberieme frekvenciu čistú, kde nik nevysiela žiadne rádio minimálne 150khz na každú stranu. Pri 1W je dosah vysielača asi 10km, ale na takom výkone zariadenie nie je možne v Slovenskej republike a vrámci celej EU prevádzkovať!

144,00 €
Rýchly náhľad

ŠUMOVÝ 4X KANÁLOVÝ NF GENERÁTOR VIBROAKUSTICKÉHO ŠUMU

Šumový 4x kanálový NF generátor Vibroakustického šumu securitySP-55-907x4  pre 4x nezávislé miestnosti
Systém sa používa pre zabezpečenie až 4x nezávislých miestnosti, aby sa zabránilo úniku informácií prostredníctvom akustických a vibroakustických kanálov.

Úniku informácií z miestnosti pomocou ŠUM vibrácií, ktoré sú vytvorené v systéme Windows stenách, alebo potrubia akustickými signálmi v obehu v každej miestnosti, a môžu byť zachytené votrelcom. Umožňuje pripojenie až 46 piezokeramických akustických meničov, 8 nízkoimpedančných reproduktorov, alebo ich vzájomnú kombináciu.

1 140,00 €
Rýchly náhľad

Ultrazvukový a akustický prenosný chránič reči

Ultrasonic and Acoustic Portable Speech Protector (1)

The portable speech protector is the most sophisticated device on the market to protect your confidential conversations. With two modes of protection, you can covertly protect your voice or activate the acoustic jammer to insure your private communications.

1 499,00 €
Rýchly náhľad

Vibroacoustic and acoustic noise interference (2)

Vibroacoustic and acoustic noise interference (2)

The vibroacoustic and acoustic interference system is designed to counteract special unauthorized data retrieval devices that use the room's walling as leak channels. Such devices include:

electronic and acoustic stethoscopes that are used for tapping through ceilings, floors and walls;

1 944,00 €
Rýchly náhľad

Systém akustickej a vibroakustickej ochrany LCD/P1157

technický prostriedok na ochranu informácií, určený na ochranu priestorov od vyžiadania cez múry a inžinierske technické komunikácie.

1 308,00 €
Rýchly náhľad

VIBROAKUSTICKÝ REPRO ELEKTROMAGNETICKÝ menič

Vibroakustických elektromagnetické snímače repro. Bol navrhnutý pre prevádzku spoločne s securitySP-55-907x4  pre Šumový 4x kanálový NF generátor Vibroakustického šumu securitySP-55-907x4  vibroakustických hluku systému. Jeho funkciou je premeniť elektrické signály generované generátorom šumu do vibrácií stien a sklenených okien.

108,00 €
Rýchly náhľad

VIBROAKUSTICKÝ ELEKTROMAGNETICKÝ MENIČ

Vibroakustický elektromagnetický snímač 908-securitySP-55-907x4  pre Šumový 4x kanálový NF generátor Vibroakustického šumu securitySP-55-907x4 

Vibroakustický elektromagnetický snímač. Bol navrhnutý pre prevádzku spoločne s Šumovým 4x kanálový NF generátor Vibroakustického šumu securitySP-55-907x4 vibroakustických hluku systému. Jeho funkciou je premeniť elektrické signály generované generátorom šumu do vibrácií potrubia múrov a oknami.

108,00 €
Rýchly náhľad

VIBROAKUSTICKÝ ELEKTROMAGNETICKÝ SNÍMAČ

Vibroakustických elektromagnetické snímače. Bol navrhnutý pre prevádzku spoločne s securitySP-55-907x4  pre Šumový 4x kanálový NF generátor Vibroakustického šumu securitySP-55-907x4  vibroakustických hluku systému. Jeho funkciou je premeniť elektrické signály generované generátorom šumu do vibrácií stien a sklenených okien.

90,00 €
Rýchly náhľad

AKUSTICKÁ A VIBROAKUSTICKÁ OCHRANA - SYSTÉM ochrany rečových informácií SP–157aG

Generátorový blok SP-157aG konštruktívne obsahuje dva nezávislé generačné kanály so sedempásmovým (oktávovým) ekvalizérom a dvoma paralelnými výstupmi do záťaže. Každý kanál generuje elektrický širokopásmový šumový signál maskujúci šum, ktorý pozostáva z analógového bieleho šumu a šumu podobného reči (prevedené z digitálneho).

1 296,00 €
Rýchly náhľad