Market.sk & Sigint.sk Vaša ochrana informačných dát – prezentácia v zahraničí

Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Call centrum: 0650 40 1234
Call Center Services: +421 650 40 50 70 
FAX number: +421 650 406 789 (0650 406 789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

IČO: 46443983
IČ DPH: SK1045924506

Zap. v: Obvodný úrad v Prešove
č.ObU-PO-OZP-2011/12258-2
č. živnostenského registra 750-38796
Orgán dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Banka: Fio banka, a.s. Číslo účtu:
IBAN: SK7483300000002200689171

VIES – kontrola platnosti IČ DPH
Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH
ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER SLOVENSKEJ REPUBLIKY
EORI number validation result

 Mail:  shop@market.sk alebo využite náš kontaktný formulár.

Všetky výrobky sú prevažne novinky aj na svetovom trhu a ich vývoj hlavne v oblasti ochrany informácii trvale prebieha.
Firma
Market.sk & Sigint.sk sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu špeciálnej VF techniky pre širokú verejnosť v EÚ.
Venuje sa prevažne predaju high-tech zariadení pre špeciálne účely. Výrobný program zahŕňa vojenské, vládne a civilné komunikačné riešenia, optické a elektronicky monitorovacie systémy, rušiace zariadenia – širokopásmové rušiče rádiového roznetu a ďalšiemu špeciálnemu vybaveniu, vrátane plašenia zvierat všeobecne.

Hlavné zameranie firmy Broadband RF noise jammer – ochranu proti rádiovému odpočúvaniu, ochranu proti diaľkovému odpaľovaniu náloží a nežiaducemu vyžarovaniu PC ako aj odpočúvacej technike určenej na výukové účely t.j. nekonvenčné.
Ako jedna z mála firiem ponúkajú kompletné služby pri ochrane informačno-technických dát, kde jedným komplexným systémom si viete chrániť aj sami svoje firemné či osobné súkromie.
Ponúkajú zabezpečenie proti dohľadu a to v podobe ochrany proti rádiovému odpočúvaniu, ochrany proti odpočúvaniu mobilným telefónom, IR a laserový a kontaktným odpočúvaním, ochranu pred skrytými audio zariadeniami a taktiež ochranu TEMPEST hardvéru. Riešenia sú navrhnuté pre použitie v EÚ v súlade s platnou legislatívou.