Filtrovať podľa

Dostupnosť

Dostupnosť

Cena

Cena

  • 468,00 € - 480,00 €

Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Firma Market.sk nám poskytla predbežné ceny za Obranné prehliadky proti odposluchu. Predbežne sú ceny v rámci Slovenska a Čiech porovnateľné...

Kontrola priestorov proti odpočúvaniu.

Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.

• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.

• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.

• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore. Službou je možné odhaliť:

Cena za analýzu rádiového spektra

Spektrálna analýza:

Základná previerka pre 1 miestnosť do 100m² 390,-€

Príplatok za každú dalšiu miestnosť 180,-€

Cena cestovného je 0,33 EUR/km

Ceny bez DPH

 Kompletná previerka priestorov

 Táto previerka je vhodná pre klientov, u ktorých je pravdepodobné použitie sofistikovaných odpočúvacích prostriedkov, alebo iných metód odpočúvania ako je rádiové. Kompletnou previerkou je možné odhaliť:

• Odpočúvacie zariadenia linkové (drôtové), realizované pomocou vodičov alebo kovových konštrukcií.

• Odpočúvacie zariadenia využívajúce infračervené svetelné spektrum a iné druhy prenosu.

• Dlhovlnné odpočúvacie zariadenia využívajúce prenos aj po silových rozvodoch.

• Rádiové odpočúvacie zariadenia analógové s otvorenou komunikáciou.

• Rádiové scramblované, alebo inak maskované odpočúvacie zariadenia.

• Rádiové, digitálne odpočúvacie zariadenia na diskrétnej frekvencii.

• Digitálne odpočúvacie zariadenia diaľkovo ovládané, využívajúce verejné siete ( GSM, 3G/ UMTS, CDMA...).

• Odpočúvacie zariadenia realizované upraveným GSM telefónom (pohodený, "zabudnutý" telefón).

• Nelegálne prístupy do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy.

• Iné druhy odpočúvacích zariadení, určených pre špeciálne nasadenie.

• Neaktívne - využité odpočúvacie zariadenia (s vybitými batériami).

 

Cena kompletnej previerky priestorov proti odpočúvaniu

 Podlahová plocha v m² Cena v EUR bez DPH

do 30m² 900,00

do 50m² 1 350,00

do 75m² 1 700,00

do 100m² 2 000,00

nad 100m² podľa konkrétnej situácie

Pri pravidelných previerkach poskytujeme výrazné z ľ a v y .

-kontaktujte nás-

Podmienky poskytovania služby:

Predloženie písomnej objednávky, vyhlásenie o vlastníctve veci - skúmaného objektu, vyhlásenie o skutočnosti, že objednávateľ je výlučným legálnym užívateľom skúmaného objektu.

Vyhlásenie poskytovateľa služby:

Pri poskytovaní služieb nedôjde k porušeniu tajomstva prepravovaných správ alebo osobných iných práv tretích osôb.

Služba bude poskytovaná výlučne v súlade s platnými zákonmi!!!

Odpočúvanie je ako zákerná choroba, keď ju zistíme, mnohokrát môže byť už neskoro!!!

Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Aktívne filtre

Vykonanie previerok proti odposluchu, Previerky priestorov proti odpočúvaniu a rádiomonitoring RF

Previerka proti odposluchu obsahuje fyzickú kontrolu preverovaného priestoru, či niekde nie je ukryté špeciálne miniatúrne zriadenie používané k prenosu zvuku, alebo obrazu z preverovaného miesta, ďalej je vykonané potrebné meranie špeciálnymi prístrojmi, ktoré zachytia signály, ktoré vysielajú ploštice, video ploštice, GSM pagery, či iná špeciálna technika, ktorá prenáša informácie rádiovou cestou. Ďalej je vykonaná kontrola sieťových rozvodov a metalických vedení. 

468,00 €
Rýchly náhľad

Fyzická kontrola priestorov proti odpočúvaniu.

Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore.

480,00 €
Rýchly náhľad