Doručovanie objednávok

Dodacia lehota:

Tovar na sklade odosielame do 3 dní, ostatný tovar do 21 dní. V predvianočnom období je spravidla väčší záujem o tovar a dodacie lehoty môžu byť predĺžené, za čo sa vopred ospravedlňujeme Objednávku môžete zaslať vopred s Vami určeným termínom dodania , budeme ju vedieť spracovať tak, aby ste aj v predvianočnom období dostali svoj tovar včas.

Faktúra alebo daňový doklad ( bloček – z ERP ) sú priložené v označenom balíku, alebo sú zasielané automaticky e-mailom.

Dopravné podmienky:

Zásielky zasielame ako balíky 1. alebo 2. triedy prostredníctvom Slovenskej pošty a kuriérom DPD/DHL. Pri zásielke 1 triedy ak ho zákazník požaduje v poznámke pri objednávke je pripočítaná suma 1,-€

Dobierka / balíček - Kuriér

Pri voľbe „Spôsob dodania“ využívame predovšetkým Slovenskú poštu a služby súkromných kuriérskych spoločností. Doprava tovaru je realizovaná prostredníctvom prepravnej služby až priamo k Vám na adresu uvedenú v objednávke.

Cena za poštové služby, zvyčajne do 5-6 dní je zásielka u Vás cez
Slovenská pošta (0 - 1.00 kg) 3,- Euro 
Slovenská pošta (1 - 2.00 kg) 4,- Euro 
Slovenská pošta (2 - 10.00kg) 6,- Euro

Doprava DHL/DPD kuriér preprava expres zvyčajne do 48 hodín v sume 
DPD/DHL ( 0 - 4.00 kg ) 5,- Euro 
DPD/DHL ( 4 - 10.00 kg ) 8,- Euro

DPD kuriér je doručovaný 2 x a to opakovane na Vašu adresu, alebo vo fáze zasielania tovaru máte možnosť bezplatne SMS presmerovania tovaru na inú adresu (1 x 1.00kg) Notifikačný e-mail dostávate okamžite pri zabalení zásielky. Platí pre zásielky pre súkromné osoby. Nad váhu 10kg je cena cca 12-18,-€

Platba:

Všetky ceny, uvádzané v internetovom obchode sú uvedené s DPH.

Ako platiť ?

Ponúkame vám niekoľko možností platieb za tovar.

Platba v hotovosti - dobierka Slovenskej pošty:
Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od poštového doručovateľa. Tento spôsob vám garantuje bezpečnosť vašich peňazí až do momentu prevzatia a rozbalenia zásielky.

Pri objednávke cez službu „dobierka“ si overujeme zákazníka a to buď telefonicky, alebo e-mailom kvôli možnému zneužívaniu dobierkových služieb „mŕtvymi dušami“. Preto je nutné uviesť aj telefónny kontakt.

Dobierka Kuriérskej služby: 
Za tovar platíte až pri prebratí tovaru od pracovníka kuriérskej služby. Tento spôsob vám garantuje bezpečnosť vašich peňazí až do momentu prevzatia a rozbalenia zásielky, zároveň je však pre nás najdrahším spôsobom doručenia tovaru.

Bezhotovostná platba: Služba PayPay, ( VUB, ČSOB, Tatrabanka )
V prípade ak máte otvorený PayPay účet, môžete vykonať úhradu jednoducho prostredníctvom SMS alebo vášho e-mailu. Objednávka tovaru bude spracovaná a odoslaná po prijatí platby na náš účet. Bezhotovostná platba nám umožňuje znížiť náklady, a preto vám môžeme poskytnúť k výslednej cene zľavu. Viac o službe Paypay nájdete na stránke www.paypay.sk

Služba TatraPay: 
V prípade ak ste klientom aktívneho Internet bankingu Tatra Banky máte možnosť platiť prostredníctvom služby Tatra Pay.

A ako TatraPay funguje ? 
Klient Tatra banky si vyberie tovar vo virtuálnom obchode, v objednávkovom formulári vyplní všetky potrebné informácie a pri výbere spôsobu platby si vyberiete možnosť platby TatraPay. Po potvrdení objednávky kliknete na ikonu TatraPay.

Ihneď budete presmerovaná/ý na stránku Internet bankingu Tatra banky. Po prihlásení sa zobrazí už vyplnený formulár platobného príkazu. Potom už iba potvrdíte platbu a peniaze z vášho účtu budú okamžite poslané na účet prevádzkovateľa virtuálneho obchodu. Následne budete opäť presmerovaná/ý na stránku virtuálneho obchodného domu. Pri tejto transakcii žiadne údaje o vašej platobnej karte obchodník nedostane, a tak je možné úplne vylúčiť možnosť zneužitia vašich osobných údajov.

Vklad na účet: 
V prípade ak máte záujem o bezhotovostnú úhradu je možné vložiť peniaze na náš účet: 
Čísla - bankových účtov : 
Fio banka, a.s.: 2200689171/8330 
IBAN: SK7483300000002200689171 
Názov účtu: PaedDr.K.Volčková Sláviková 
SWIFT/BIC cod: FIOZSKBAXXX 
Adresa banky:použi SWIFT/BIC cod

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu (zákazníkovi) pri potvrdení objednávky. Pokiaľ by došlo v čase medzi uskutočnením objednávky a potvrdením objednávky zo strany predávajúceho k zvýšeniu cien, kupujúci (zákazník) má právo od objednávky odstúpiť.

Ceny uvedené na WWW stránkach sú platné v okamžiku objednania. Ceny uvedené vo vytlačenom cenníku sú platné do vydania nového cenníka. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, výrazným nárastom inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov a polotovarov.

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú po uhradení dobierky prepravnej službe.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasné daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po úplnom zaplatení pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Reklamačné podmienky – záruka a servis

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa vzťahujú záruky podľa občianskeho zákonníka. Tovar je dodávaný so zárukou 2 roky, pokiaľ nie je uvedené v záručnom liste inak. Záručná lehota začína plynúť dnom prevzatia tovaru . Kupujúci je pri preberaní tovaru povinný tovar riadne prehliadnuť. Pokiaľ sa zistí poškodenie tovaru už pri preberaní, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný tovar opraviť alebo dodať nový tovar.

V prípade vzniku nároku na reklamáciu v záručnej lehote sa kupujúci obracia na dodávateľa tovaru.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený cez nás.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať daňový doklad – bloček – faktúru a ak bol priložený aj reklamačný list a spolu s tovarom zaslať predávajúcemu na adresu: 
firma Volcko - Market.sk , Budovatelská 2. Prešov

Vyhradzuje si lehotu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu, nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.

Oznámime kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie najneskôr v lehote do 5 pracovných dní od obdržania reklamácie.

Garantujeme vrátenie zaplatenej sumy za vybraný tovar v prípade zrušenia objednávky z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v stanovenom termíne alebo v prípade nespokojnosti s tovarom pri zistení poškodenia alebo nefunkčnosti tovaru, ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru.

Ak sa kupujúci rozhodne pre vrátenie zaplatenej sumy z dôvodu zrušenia objednávky pre nemožnosť jej plnenia zo strany predávajúceho, oznámi túto skutočnosť predávajúcemu telefonicky, faxom alebo e-mailom. Predávajúci po overení podmienok na nárokovanie zaplatenej sumy zašle kupujúcemu peniaze späť na účet, resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý predávajúci navrhne.

Nárok na uplatňovanie reklamácie zákazníkom zaniká:

Ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, ak sa na výrobku nachádzajú, neodbornou inštaláciou, nakladaním s tovarom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii, ak tovar bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania (teda v rozpore s dokumentáciou), ak tovar bol poškodený živelnou pohromou.

Reklamačný list musí obsahovať dátum dodania tovaru, názov a kód tovaru, reklamované množstvo, popis závady a návrh na vysporiadanie reklamácie. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej zahájenia.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Všetky reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.

Storno objednávky Zo strany kupujúceho (zákazníka)

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa má kupujúci nárok na vrátenie tovaru (na odstúpenie zmluvy) do 14 pracovných dní odo dna prevzatia tovaru. Je však nevyhnutné, aby kupujúci vrátil tovar:

* nepoškodený 
* v pôvodnom obale 
* nepoužitý 
* kompletný, so záručným listom 
* s dokladom o jeho zakúpení

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje sa tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V prípade dodržania všetkých horeuvedených podmienok budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu do 14 dní odo dna odstúpenia od zmluvy. Vrátený tovar, ktorý bude zákazníkom zaslaný na dobierku, nebude prijatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša konečný zákazník (kupujúci).

Zo strany predávajúceho (prevádzkovateľa internetového obchodu alebo iného dodávateľa tovaru)

Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednaný tovar sa viac nevyrába alebo nedodáva alebo ak došlo k výraznej zmene cien tovaru. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho.

Ochrana osobných údajov

Pre efektívne fungovanie objednávania potrebujeme aj Vaše osobné údaje. Rešpektujeme však Vaše súkromie a získané údaje nezverejníme a neposkytneme inej osobe ani spoločnosti.

Údaje, ktoré požadujeme: meno a priezvisko, presná úplná adresa, mesto, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Všetky tieto informácie sú nevyhnutné pre objednávanie tovaru.

Ak nakupujete tovar ako právnická osoba a chcete platiť prevodom z bankového konta firmy, mal(a) by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme: 
názov firmy, telefón a fax, email, IČO, IČO DPH, DIČ, bankové spojenie.

Tieto údaje nám umožnia previesť nevyhnutné finančné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne identifikovať Vašu platbu urobenú bankovým prevodom.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, keď nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Pri trvalom zmluvnom vzťahu (ak je písomne uzatvorené rámcová kúpna zmluva) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy, ak dôjde po podpise zmluvy k podstatnej zmene podmienok. Ak kupujúci odošle objednávku po dni, v ktorom došlo ku zmene podmienok, platí že so zmenou súhlasí.

Odstúpenie od objednávky je účinné okamžikom jeho doručenia predávajúcemu, nevzťahuje sa však na zásielku už predanú prepravcovi. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj výšku ceny objednaného tovaru zverejnenú na stránke predávajúceho (vrátane expedičných a dopravných nákladov), ak nebude v konkrétnom prípade uvedené inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci po dobu stanovenú k dodaniu tovaru neodvolateľne viazaný.