STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
search
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024
  • STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024

STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering ver 7/2024


Jedná sa o novšiu výkonnejšiu verziu, ktorá sa ovláda cez diaľkový ovládač, kde zariadenie je spustené po dobu cca 60 minút. Následne dôjde k jeho automatickému vypnutiu. 

20 položiek
 

Bezpečný nákup

 

Rýchle doručenie

 

Bezproblémové vrátenie tovaru

590,00 €
S DPH
množ.

STOP Vandalismu: Mosquito MK4/07 RF s Multi-Age Anti-loitering 592-mk4/07, 17.4kHz

Mosquito MK4 ver 7 RF with Multi-Age Anti-Loitering Security Device. 

Jedná sa o novšiu výkonnejšiu verziu, ktorá sa ovláda cez diaľkový ovládač, kde zariadenie je spustené po dobu cca 60 minút. Následne dôjde k jeho automatickému vypnutiu. 

Ak sa pravidelne motajú hlodavce, či nebodaj skupiny tínedžerov okolo Vášho majetku, spôsobujú škody, odstrašujú zákazníkov, potom zariadenie Mosquito MK4 ver 7 RF je najefektívnejší spôsob ako zastaviť tento problém bez konfrontácií! Účinok zariadenia naberá na efekte do 5- 10 min. Mosquito nie je zbraň, nie je násilné a nerobí žiadne zranenia.

Používanie a manipulácia len v prítomnosti dospelej osoby. 

 

Mosquito MK4 je používaný políciou a miestnymi úradmi, obchodnými reťazcami, nezávislými obchodmi a súkromnými osobami na ochranu majetku pred dopadmi asociálneho správania tínedžerov, redukuje vandalizmus, krádeže a poškodzovanie majetku a skvalitňuje život a prostredie občanov. 

POZOR aj ak zariadení má certifikát CE, nie je legálne a ani morálne spôsobovať iným ľudom stres, či pocit nebezpečenstva. Preto zvážte umiestnenie zariadenia. Ak ho neviete kde využiť, je vhodným prostriedkom na odplašenie hlodavcov a komárov vo Vašom okolí. 

 

Mosquito MK4 pracuje na nízkom napätí a preto môže byť nainštalovaný kompetentnou osobou už do 1 hodiny. 

POZOR: Zariadenie je vode odolné t.j. je možné ho umiestniť na vonkajšiu stenu domu, kde ho vystavíte poveternostným podmienkam napr. dažďu.  

ZNAČKA: MAX IP32. 

IP3X Chránené voči predmetom s priemerom 2,5mm a viac

IPX2 Chránené voči zvisle kvapkajúcej vode pri naklonení 15 stupň.

Vhodné umiestnenie je po striešku, aby sme zabránili priamemu vnikaniu dažďa pri víchrici.  Vzhľadom k tomu, že zariadenie je nepríjemné pre niektoré mladistvé osoby je možné že sa ho budú snažiť poškodiť. Je vhodné preto umiestnenie do ochrannej klietky, alebo vyvýšene miesto. 

Hlavné funkcie

Rozsah vzdialenosti je 5 – 40 metrov a záleží na leveloch hluku prostredia

Nastavenie zvuku a hlasitosti je už plne nastavené v kmitočte 16-17,4kHz, ktoré počujú zvyčajne ľudia pod 26 rokov - ultrazvuk.

Nastavenie zvuku pod 16kHz, ktoré počujú ľudia každej vekovej kategórie vyššie tóny – nutné preladenie, stačí zaslať výrobok k nám na preladenie, alebo špecifikovať pri objednávke.

Zariadenie je spárované s RF vysielačom – diaľkovým ovládaním v dosahu cca 50m. Je možné prerobenie aj na automatické zapnutie cez PIR senzor (Pasívnym Infra-červeným Sensorom) za príplatok, nutné špecifikovať pri objednávke. 

Kmitočet je už nastavený na mládež do cca 25 rokov (16-17,4kHz), 

Pri nastavení kmitočtu na 

7kHz 5-8kHz vnímajú daný zvuk ľudia od 15-25 rok

16,5kHz 16-17kHz vnímajú daný zvuk mládež do 15 rokov 

Kmitočty pod 6kHz by mali počuť a vnímať všetci ľudia.

Merateľná t.j. počuteľná hranica kmitočtu pre mládež bola stanovaná na 17,4kHz.  

Hlavné aplikácie

Asociálne správanie. Ak ste pravidelne obeťou asociálneho správania tínedžerov mimo Vášho domu alebo kancelárie, potom Mosquito MK4 je najefektívnejší spôsob ako to zastaviť. Polícia a miestne samosprávy majú limitovaný úspech s týmito problémami, keďže nemôžu dozerať  na všetky incidenty a nemôžu nič urobiť, keď deti nie sú chytené.  Nainštalovanie Mosquita nevyrieši spoločenské problémy, ktoré spôsobuje asociálne správanie, ale Vy získate  právo na mierumilovné vychutnanie si Vášho domu alebo kancelárie.

  Graffiti. Ak ste už niekedy zakúsili grafity, viete, že služby odstraňujúce grafity sú drahé a nie vždy vhodné pre danú situáciu. Nainštalovanie Mosiquita na stranu, ktorá je opakovane označkovaná, ju  ochráni  pred ďalšími grafitmi.

Vandalizmus. Veľa našich zákazníkov, ktorí sú obeťami kriminality,  utratili tisícky eur na opravu škôd na ich majetkoch alebo majú problémy so skupinami ôsob, ktoré postávajú pri výkladoch a vchodoch do obchodov a  obťažujú a odrádzajú tak kupujúcich Nainštalovanie Mosquita urobí Vaše miesto a obchod neatraktívnym pre skupiny osôb, ktoré sa správajú asociálne a grobiansky a urobí vandalizmu stop.

  Bezdomovci. Veľa policajných jednotiek z celého sveta nás žiadalo vyrobiť Mosquito, ktoré tiež má vplyv na starších ľudí. Najnovšia verzia, Mosquito MK4 má spínač, ktorý umožní vysielať tón, ktorý budú počuť ľudia hlavne pod 25 rokov. Toto je najefektívnejšie v priestoroch, kde spávajú bezdomovci, tuneloch, podchodov a pod.

 

Len od 18 rokov.  Je veľa miest, kde deti nemôžu vojsť, alebo sa legálne na takýchto miestach zdržovať. Na zamedzenie prístupu deťom do takýchto miest je Mosquito tým najefektívnejším nástrojom.

 

K dispozícii je veľké množstvo informácií na internete o našich produktoch, ktorý je vecne nesprávna, takže by sme povzbudiť, aby ste si prečítali prostredníctvom našich internetových stránok, aby si fakty a kontaktujte nás, ak vaše otázky stále zostávajú nezodpovedané.

Montáž zariadenia:

Zariadenie priskrutkujte pevne na stenu skrutkami.

Dbajte na to, aby ste zariadenie nevystavovali priamemu ani bočnému dažďu. Taktiež nie je vhodné ani priame vystavenie na slnku. 

Taktiež do poručujeme zariadenie nevystavovať priamo tečúcej vode – dažďu, ani bočnému dažďu a taktiež doporučujeme zariadenie zamrežovať, ak to bude vadiť určitým skupinám, budú sa snažiť predmetné zariadenie zničiť – poškodiť. 

Sieťový napájací kábel pripojte na sieťovú elektrickú sieť, buď pomocou sieťovej zásuvky, alebo najjednoduchšie ho pripojiť na rozvodnú krabicu, ktoré sa bežne nachádzajú na stenách a môžete ho priamo pripojiť na danú elektrickú sieť. Zariadenie nemá sieťový vypínač, je trvalo schopný prevádzky. V pohotovostnom móde má spotrebu len 1W, takže ho môžete nechať trvale pod elektrickým prúdom. 

Zariadenie ktoré je uschopnené na diaľkovú prevádzku, sa ovláda za pomoci prenosného vysielača. 

Samotná prevádzka nie je nikde kontrolkou indikovaná, ale ste schopný aj trochu počuť ak sa priblížite k prístroju, budete počuť slabšie lupnutie v reproduktore, možno aj samotný slabý piskot – ultrazvuk. Deti a mládež by mali daný zvuk vnímať citlivejšie a dosť podráždene. Ultrazvuk vyvoláva nervozitu, podráždenie a človek sa snaží daný priestor opustiť. Taktiež hlodavce a psy veľmi vnímajú daný ultrazvuk. 

Doporučujeme zariadenie zapínať len občas, nie trvalo. Pri krátkodobejších vysielaniach 1-2 hod, alebo pri priamom odplašení je účinné zariadenie zapínať len na potrebnú dobu odplašenia. Zariadenie ma aktivovaný časový spínač, takže sa samostatne po zapnutí vypne po 10-15 minút. Jedná sa prakticky o ochranu zariadenia pred preťažením. 

Kmitočet kmitá v šírke 1KHz, takže pri nižších kmitočtoch budete počuť ako kolíše zvuk – piskot. 

Možné poruchy: 

Z reproduktoru nič nepočujete ? Skúste si naištalovať na mobil aplikáciu z návodu a pri pohybe okolo zariadenia skúste namerať signál. Kmitočty nad 15kHz nebudete vnímať, iba mládež, alebo aplikácia na GSM telefóne. 

Ak pretrváva nejaký problém, pošlite nám zariadenie, opravíme... 

Mosquito MK4 s Multi-Age Anti-loitering 592-mk4 RF

Pozor – ultrazvuk. Zariadenie nevyužívajte na trvalú prevádzku. Zariadenie má ochranný časovač a po cca 60 minútach sa automaticky vypne. 

 

Ultrazvuk a infrazvuk

Ultra zvuk verzus infra zvuk. Čo sú to vlastne tieto dva pojmy? Čo znamenajú a aký majú vplyv na ľudstvo? Na tieto otázky a iné sa Vám pokúsim odpovedať pomocou tejto práce. Aby sme si mohli vysvetliť čo to infrazvuk a ultrazvuk je musíme si povedať niečo o tom čo to je zvuk. Zvuk je každé mechanické vlnenie ktoré vyvoláva v sluchovom orgáne zvukový vnem. Naj jednoduchším zdrojom zvuku sú sirény. Zo zdroja zvuku sa zvukove vlnenie šíri do okolitého prostredia. V kvapalinách a plynoch sa zvuk šíri ako postupné pozdĺžne vlnenie, v pevných látkach ako postupné vlnenie pozdĺžne aj priečne. Nevyhnutnou podmienkou šírenia zvuku je pružné prostredie. V nepružnom prostredí vlna, korok, plsť... sa zvuk zle šíri. Takéto látky používame ako zvukové izolanty. Zvukové vlnenie možno charakterizovať výškou, farbou, intenzitou a hlasitosťou. Výšku jednoduchého tónu udáva jeho frekvencia. Čím vyššia je frekvencia chvenia zdroja zvuku, tým má zvuk väčšiu výšku. Počuteľné zvukové vlnenie má frekvenciu od 16Hz do 20 000 Hz. Pre nás je momentálne najzaujímavejšia frekvencia vlnenia zvuku. Zvuk nižšej frekvencie akú je naše ucho schopné zachytiť sa nazýva infrazvuk. Mechanické vlnenie frekvencie vyššej ako 20kHz sa nazýva ultrazvuk.

Infrazvuk 

Infrazvukom sú predovšetkým otrasy a záchvevy pôdy. Dopravné prostriedky s veľkou hmotnosťou vyvolávajú kmity pôdy a budov v rozpätí 1 – 10Hz. Zemetrasenie spôsobuje kmity nižšej ako 1Hz. Vzhľadom na to že frekvencie vlastných kmitov budov a ich časti ležia často v oblasti frekvencie infrazvukových vĺn, môžu tieto kmity vyvolať nebezpečné rezonančné javy. Infrazvukové vlny je možné registrovať a zmerať pomocou seizmografu. Seizmografy sú prístroje na meranie seizmických vĺn vznikajúcich pri zemetraseniach

Človek a infrazvuk

Lekárska veda stanovila, že ľudské telo vníma nízke frekvencie len pri pomerne vysokých amplitúdach hladiny akustického tlaku. Tieto amplitúdy rapídne stúpajú s klesajúcou frekvenciou, napríklad z približne 65 dB pri 32 Hz na 92 dB pri 16 Hz, na 100 dB pri 3 Hz a až na 140 dB pri 1 Hz. 

Zvuk a teda aj infrazvuk sa vo vzduchu šíri pozdĺžnymi vlnami. Vlnová dĺžka infrazvuku sa pohybuje v rozmedzí od 17 m (pri 20 Hz) až do 170 m (pri 2 Hz). Zvuk vo frekvenčnom rozsahu od 10 Hz do 75 Hz môže vyvolať rezonančné frekvencie brucha, hrudníka a hrdla. Vibrácie hrudnej steny môžu zasahovať respiračnú aktivitu. Infrazvuk podľa doterajších lekárskych výskumov svojimi účinkami najviac ovplyvňuje práve činnosť srdca a žalúdka. Zníženie bdelosti počas doby vystavenia vplyvu infrazvuku sa pozorovalo prostredníctvom zmien EEG,tlaku krvi, dýchania, hormonálnej produkcie a srdcovej aktivity.

Infrazvuk predstavuje vážny rizikový faktor najmä pre človeka. Zvlášť nebezpečné sú infrazvuky (vibrácie) s frekvenciou 7 - 8 Hz, pri ktorých rezonujú tkanivá a mechanicky sa poškodzujú najmä bunky vo svaloch a v nervovom tkanive. Hygienické normy obmedzujú, až zakazujú prácu mladistvých a žien v takomto prostredí. Na infrazvuk sú zvlášť citliví aj reumatici. Ďalšie účinky infrazvuku sa prejavujú ako pulzovanie v hlave a úplne znemožňujú akúkoľvek intelektuálnu prácu. Aj pri pomerne nízkych intenzitách vyvoláva u živých organizmov únavu, podráždenie, závrate, aj zvracanie. Spôsobuje závraty, pocity panického strachu a pri frekvencii 7 Hz dokonca smrť. Teda infrazvuky s veľmi vysokou energiou môžu zabíjať ľudí i živočíchy na väčšie vzdialenosti.

Zvieratá a infrazvuk

Možnosti zachytávať zvukové kmity rôznej frekvencie majú jednotlivé zvieratá odlišné od ľudí, čo vyplýva z rozdielu stavby sluchového ústrojenstva. Slimáky dokážu napríklad zachytiť iba veľmi úzku škálu od 200 do 800 Hz, netopiere však zachytajú frekvenčný rozsah od 1000 Hz až do 120 000 Hz. Naopak holuby dokážu počuť zvuky veľmi nízkych frekvencií, v infrazvukovom pásme 0,1 až 16 Hz. Pomocou tejto schopnosti dokážu registrovať vlny blížiaceho sa zemetrasenia. Slony komunikujú pomocou infrazvuku až do vzdialenosti 15 km. Podobne mnohé vtáky a morské zvieratá majú špeciálnu schopnosť zachytiť infrazvukové kmity, tzv. „hlas mora“, ktoré predchádzajú búrkam. Značne citlivé sú na ne medúzy, ktoré niekoľko hodín pred búrkou odplávajú od brehu a morské blchy, ktoré vylezú na súš. Niektoré veľryby dokonca pomocou infrazvukových kmitov lovia korisť tak, že ju dokážu omráčiť pomocou nepočuteľných zvukov. 

Infrazvuk v živote

Vo vlakoch styk kolesa a koľajnice je zdrojom infrazvuku Zdroje nízkofrekvenčných zvukov sú aj v motorových rušňoch, kde sa vyskytujú veľké kmitajúce plochy a objemy. V elektrických rušňoch sú aj vetracie zariadenia, klimatizácia a vozidlové kmity, ktoré spôsobujú infrazvuk. Zdrojmi infrazvuku v prírode sú zemetrasenia, erupcie vulkánov, víchrice, vetry búrky, vodopády, morský príboj. Z technických prostriedkov sú to napríklad motory lietadiel (dokážu vybudiť rezonancie priestorov medzi blokmi domov), najčastejšími zdrojmi infrazvuku sú točivé vibrujúce stroje, ktoré vyvolávajú rezonanciu miestnosti, hál, v ktorých sú umiestnené (napr. ventilátory, kompresory), turbíny, pohybujúce sa dopravné prostriedky, lietadlá, vykurovacie a klimatizačné zariadenia, priemyselné pracoviská a iné..

Zaujímavosti o infrazvuku 

· Ryby počujú len infrazvuk. O ich príjme a spracovaní zvuku toho veľa nevieme. V každom prípade, naše bežné zvuky nepočujú - ak sa vám to zdá - tak potom reagujú na vlnenie, ale náš rozhovor určite nepočujú. 

· Slony na dorozumievanie využívajú tóny s frekvenciou nižšou ako 16 Hz, tzv. infrazvuk, ktorý je takisto nepočuteľný pre ľudské ucho. 

· Trúbenie na lastúru sa aj v našich krajoch v stredoveku používalo k odvráteniu búrky. Trúbenie na lastúru skutočne vydáva nám nepočuteľný tón (infrazvuk), ktorý dokáže rozvibrovať jemné kvapky vody v mrakoch a tým spustiť dážď skôr ako zasiahne polia a zničí úrodu. 

Ultrazvuk 

Ultrazvuk z pohľadu neurológie

Zvukové vlnenie, ktorého kmitočet je nad hranicou počuteľnosti ľudského ucha – od 18000 až po 10 miliárd Hz- tkaniva ľudského tela sa ultrazvuk šíri rýchlosťou asi 1500m/s, kompaktnou kosťou 3380m/s- v homogénnom prostredí sa ultrazvukové vlnenie šíri priamočiaro, ak sa dostane na rozhranie 2 prostredí, sčasti sa odráža späť, sčasti prejde do 2. prostredia- pre odraz UZ vĺn platí Snelliov optický zákon: uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu. Echoencefalografia – vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa využíva fyzikálny princíp: ultrazvukové vlny prebiehajú rovnakou rýchlosťou rôznymi vrstvami, na rozhraní 2 vrstiv rôznej hustoty strácajú energiu, časť sa odráža a časť pokračuje ďalej- odrazené vlny – reflexné echo (ozvena) – možno zachytiť a graficky znázorniť- podľa ultrazvuku možno určiť polohu určitých intrakraniálnych štruktúr- množstvo odrazenej energie závisí od akustickej impedancie danej hustotou hmoty a rýchlosťou vedenia ultrazvuku hmotou- hodnota akustickej impedancie je rozličná pre rôzne hmoty – rozdiely akustickej impedancie rozličných štruktúr na hlave a v hlave sú zdrojom echaNa diagnostické ciele v neurológii sa používa ultrazvuk vo frekvenčnom spektre 1-6MHz, najvhodnejšie vo frekvencii 2MHz.

Ultrazvuk v praxi

Niektoré zvieratá môžu vnímať aj ultrazvuk, napríklad pes počuje ultrazvukovú píšťalku. Zdrojom ultrazvuku sú ultrazvukové generátory, ktoré sú založené na piezoelektrickom alebo magnetostrikčnom jave. Niektoré zvieratá majú vlastné ultrazvukové zariadenie. Ultrazvuk sa využíva v množstve odborov vedy a techniky. Pri ultrazvukovejdefektopií sa ultrazvuk využíva na odhaľovanie skrytých puklín, dutín, trhlín v materiáloch . Ultrazvuk sa používa takisto v lekárstve na snímanie pacientov. Ultrazvukové vlny sa odrazia od vnútornosti človeka a vrátia sa späť a tým vytvárajú obraz na monitore čím dlhšie trvá ultrazvukovej vlne kým sa vráti tým ďalej sa nachádza prekážka d ktorej sa odrazila z tohto posunu času dokáže prístroje presne zobraziť tvary vnútorností. Vlnové dĺžky ultrazvuku sú omnoho menšie ako vlnové dĺžky počuteľných zvukov. Napríklad pre frekvenciu 100kHz je vlnová dĺžka 3,4mm. Ultrazvukové vlnenie sa šíri priamočiaro ktoré sa môžu lámať, odrážať a sústreďovať do ohniska. Toto je možné využiť pri obrábaní tvrdých materiálov. Na odraze ultrazvuku je založený lodný sonar. Sonarom sa meria hĺbka mora, na určovanie polohy ľadovcov, ťahu rýb a podobne. 

Ponorky sa pomocou sonaru pri potopení vo veľkých hĺbkach orientujú funguje na podobnom princípe ako pri ultrazvuku ktorý sa používa na vyšetrenie pacientov v zdravotníctve. Intenzita ultrazvukových vĺn je v podstate väčšia ako intenzita počuteľného zvuku. Pri prechode ultrazvukovej vlny prostredím nastáva tlaková zmena väčšia ako 105 Pa. Ultrazvukom je možné prenášať energiu, a tak časticiam prostredia udeľovať značné zrýchlenie. Z tohto dôvodu sa môže ultrazvuk používať na tvorbu emulzií (zmieňanie nezlučiteľných častíc ako voda a olej), na urýchlenie rozpúšťania častíc tento spôsob čistenia s využíva v zlatníctve na čistenie šperkov alebo v optike na čistenie skiel, na urýchľovanie chemických reakcií, na urýchlenie procesov založených na vnikaní kvapaliny do pórovitej látky (farbenie látok). Ultrazvukom sa však aj spájajú drobné telieska ktoré obsahuje vzduch a plyn (častice prachu a dymu) do väčších celkov, a tie potom klesajú k zemi. Ultrazvuk odstraňuje ťažkosti pri spájkovaní niektorých kovov napríklad hliníka , pretože odstraňuje z hliníka z oxidovanú povrchovú vrstvu oxidu hlinitého, a tým umožnuje dokonalý kontakt kovu so spájkovačkou. Ultrazvukové vlny pri vhodnej voľbe ožarovanej doby dokonca podporujú klíčenie a rast poľnohospodárskych plodín. Na živočích naopak ultrazvu pôsobí nepriaznivo najme pri veľkej intenzite.

Ultrazvuková defektoskopia, 

Ultrazvuk sa v praktickom živote využíva pre svoje významné vlastnosti rôznymi spôsobmi. Jeho malá vsiakateľnosť vo vode umožňuje veľmi rýchlo a pohosle merať napríklad hlbky morí, tzv. metodou ozveny ultrazvuku. 

Zdroj ultrazvuku upevnený na lodi pod vodnou hladinou vysiela veľmi krátke ultrazvukové impulzy, ktoré sa po odraze od dna mora vracajú a účinkujú na prijímač ultrazvuku. Ak medzi vysielaním a zachytením ozveny ultrazvukového signálu uplynul čas a rýchlosť zvuku vo vode je delta v, potom hlbku mora určuje vzorec

h = 0,5v. delta t

Odraz ultrazvuku na rozhraní dvoch hmotných prostredí sa využíva i k hľadaniu kazov v kovových výrobkoch ( tzv. ultrazvuková defektoskopia )

Rýchle zmeny tlaku v kvapalinách, ktorými sa ultrazvuk šíri, vyvolávajú kmitavý pohyb častíc, ktoré sa v nich vznášajú. Ultrazvuk sa dá týmto spôsobom podporovať homogenizáciou heterogenných sústav, tj. Vytvárať veľmi jemné disperzné (rozptýlené ) sústavy, akými sú suspenzia, emulzia, pena, koloidné roztoky. Ultrazvuk účinkuje i na väčšie molekuly a podporuje ich chemickú reakciu. Využívaním tohto účinku sa zaoberá odbor chémie, ktorý sa nazýva fonochémia.

Zariadenie okrem plašenia komárov je veľmi účinné aj proti hlodavcom a iným škodcom. 

Postačuje nastaviť kmitočet ( nastavenie možné len vo výrobe) :

21 kHz 18-24kHz vtáci

18,5kHz 17-19kHz kuna

25kHz 22-30kHz zver, kuna

24,8kHz 22-26kHz mačka, pes

28kHz 28-34kHz kuna, hlodavec

592
20 Položky

Špecifické referencie

Recenzia

Súvisiace produkty

5 iný produkt